Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức Hội nghị sơ kết 8 tháng đầu năm 2013 và triển khai công tác đầu năm học 2013-2014

Tối ngày 25/9/2013, toàn thể cán bộ viên chức, lao động tại trường Đại học Lâm nghiệp đã có mặt tại hội trường G6 để tham dự Hội nghị sơ kết 8 tháng đầu năm 2013 và triển khai công tác đầu năm học 2013-2014.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Chứ, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Ban Giám hiệu, Ban chủ nhiệm các khoa, lãnh đạo các phòng ban và toàn thể cán bộ viên chức, lao động của trường.

Hội nghị đã nghe Đ/c Trần Văn Chứ, Hiệu trưởng, trình bày báo cáo sơ kết công tác 8 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ đầu năm học mới.

Theo đánh giá chung, 8 tháng đầu năm 2013, Nhà trường đã đạt được một số kết quả quan trọng trên các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, tổ chức, cán bộ, công tác sinh viên… Công tác tuyển sinh đại học và sau đại học tiếp tục được quan tâm và thu hút một lượng lớn hồ sơ đăng ký dự thi. Các đơn vị đã tập trung triển khai kế hoạch công tác và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra 8 tháng đầu năm 2013.

Cùng với thành công của công tác tuyển sinh đại học vừa qua cũng đặt ra cho Nhà trường những thách thức về việc hoàn thiện và nâng cao cơ sở vật chất, phòng học, trang thiết bị cho học tập để đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của một lượng lớn học sinh, sinh viên. Để khắc phục những hạn chế nêu trên thầy Hiệu trưởng cũng đã giao nhiệm vụ cho phòng Quản lý thiết bị đầu tư lập kế hoạch nâng cấp và hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập và nghiên cứu cho năm học 2013-2014.

Trên cơ sở những kết quả đạt được và căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014, Nhà trường đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các khoa chuyên môn, các phòng ban chức năng để tổ chức và triển khai tốt các nhiệm vụ trong năm học mới 2013-2014.

Thầy Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng, trình bày báo cáo sơ kết công tác 8 tháng đầu năm 2013.

Toàn cảnh hội nghị