Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức Hội nghị rà soát chương trình đào tạo đại học

Ngày 02/10/2013, trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị rà soát chương trình đào tạo đại học dưới sự chủ trì của PGS.TS . Nguyễn Văn Tuấn, Phó Hiệu trưởng.

Tham dự hội nghị có PGS.TS. Phạm Văn Chương, Phó Hiệu trưởng, đại diện lãnh đạo các khoa chuyên môn, thầy cô giáo trong Hội đồng Khoa học – Đào tạo cấp Trường và cấp  Khoa/Viện.

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS TS Nguyễn Văn Tuấn đã nhấn mạnh việc rà soát, hoàn thiện chương trình đào tạo các ngành và chuyên ngành là một hoạt động quan trọng của trường Đại học Lâm nghiệp, đặc biệt trong hình thức đào tạo tín chỉ. Việc rà soát chương trình đào tạo nhằm xác định chuẩn đầu ra để thiết kế khung chương trình đào tạo phù hợp.

TS. Trần Quang Bảo, Trưởng phòng Đào tạo đã trình bày báo cáo kết quả rà soát chương trình đào tạo. Báo cáo cho thấy khung chương trình đào tạo của các ngành của trường Đại học Lâm nghiệp hiện nay tương đối khoa học và theo hướng tiếp cận nhằm giúp người học phát triển toàn diện với các “kỹ năng cứng” và “kỹ năng mềm” để nhanh chóng thích ứng với môi trường làm việc luôn thay đổi. Tuy nhiên cần bổ sung một số môn học và ngành học để đáp ứng chiến lược phát triển mới của Nhà trường.

Hội thảo này là bước quan trọng, nhằm tập hợp được ý kiến đóng góp cả đông đảo giảng viên và cán bộ quản lý một cách toàn diện để hoàn thiện hơn nữa các khung chương trình mà các đơn vị trong trường đã xây dựng để trình Hội đồng Khoa học Đào tạo xem xét, sau đó sẽ trình Ban Giám hiệu phê duyệt và ban hành áp dụng. 

Thầy Nguyễn Văn Tuấn, Phó Hiệu trưởng trường

Thầy Trần Quang Bảo, Trưởng phòng Đào tạo trình bày báo cáo rà soát chương trình đào tạo

Thầy Phạm Văn Chương, Phó Hiệu trưởng trường tham luận tại hội nghị