Trường Đại học Lâm nghiệp lọt vào Vòng Chung kết của Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2020

Căn cứ Quyết định số 1715/QĐ-BGDĐT ngày 29/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành thể lệ Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2020 (SV_STARTUP-2020); Căn cứ kết quả chấm thi của Hội đồng giám khảo được thành lập theo Quyết định số 3043/QĐ-BGDĐT ngày 15/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Ban giám khảo Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2020 (SV_STARTUP-2020)

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả các đội lọt vào Vòng Đào tạo, Vòng bình chọn và Vòng Chung kết của Cuộc thi được tổ chức tại Ngày Hội khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2020 diễn ra vào ngày 18, 19 tháng 12 năm 2020, tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Lâm nghiệp tham gia cuộc thi với tên dự án “Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Gỗ dừa” đã xuất sắc lọt vào Vòng Chung kết của cuộc thi.

Thông tin về cuộc thi sẽ được Bộ GD&ĐT cập nhật thường xuyên tại Fanpage: Ngày hội khởi nghiệp Quốc gia của Học sinh – Sinh viên !

Nguồn: https://dean1665.vn/news/hoat-dong-noi-bat/thong-bao-top-72-vong-ban-ket-163.html