Trường Đại học Lâm nghiệp làm việc với đoàn công tác Chương trình UN-REDD Việt Nam

Sáng ngày 28/3/2016, Trường Đại học Lâm nghiệp đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Chương trình UN-REDD Việt Nam (Chương trình hợp tác của Liên hợp quốc về Giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng ở các nước đang phát triển).

Tham dự buổi làm việc, về phía Trường Đại học Lâm nghiệp có: PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Hoàng Văn Sâm – Trưởng phòng KHCN&HTQT; Lãnh đạo và cán bộ giảng viên Khoa Lâm học, Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo Sau đại học. Về phía  Đoàn công tác có: Ông Nguyễn Thanh Phương – Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP); Ông Vũ Thái Trường – Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP); Ông Hoàng Việt Dũng – Chương trình UN-REDD Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Hai bên đã thảo luận nội dung và lộ trình triển khai việc lồng ghép kiến thức REDD+ vào trong chương trình đào tạo Thạc sỹ ngành Lâm học và ngành Quản lý Tài nguyên rừng tại Trường Đại học Lâm nghiệp dưới dạng hội thảo và nghiên cứu chuyên đề. Trong đó có thể mở rộng thêm cho một số ngành là thế mạnh của Nhà trường như ngành Khoa học môi trường và Lâm nghiệp nhiệt đới. Hai bên đi sâu vào thảo luận một số vấn đề cần làm trong thời gian tới như: Xây dựng khung bài giảng; tập huấn bồi dưỡng giảng viên; Xây dựng giáo trình, tài liệu học tập…

Kết thúc buổi làm việc, Hai bên cùng nhất trí tiếp tục thảo luận trao đổi chi tiết về các chương trình hợp tác trong tương lai.

Một số hình ảnh buổi làm việc