Trường Đại học Lâm nghiệp ký thỏa thuận hợp tác với các trường Đại học, Viện nghiên cứu Đức, Úc, Hà Lan và Bỉ

Chiều ngày 15/11/2014, tại Phòng họp 306 – trường Đại học Lâm nghiệp đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa trường Đại học Lâm nghiệp và Trường Đại học Freibrug, Cộng hòa liên bang Đức; Trung tâm Đa dạng sinh học quốc gia Hà Lan; Đại học Murdoch, Úc và Đại học tổng hợp Leuven, vương quốc Bỉ.

Tham dự Lễ ký kết, về phía trường Đại học Lâm nghiệp có PGS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng, lãnh đạo phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế cùng các giảng viên đã học tại Úc, Đức và Hà Lan.

Về phía các đối tác có Giáo sư Eric Smets giám đốc Trung tâm Đa dạng sinh học quốc gia Hà Lan, kiêm Viện trưởng viện thực vật quốc gia Hà Lan (giáo sư, nguyên viện viện trưởng viện sinh học, Đại học Leuden, vương quốc Bỉ);  GS. Dirk Jaeger trưởng ngành Điều chế rừng, Đại học Freiburg, Cộng hòa liên bang Đức; GS. Richard happer trưởng khoa Quản lý tài nguyên rừng, Đại học Murdoch, Úc.

Tại buổi làm việc Hiệu trưởng Trần Văn Chứ đã cảm ơn các giáo sư, các chuyên gia quốc tế đã tham dự và có bài trình bày tại Hội thảo quốc tế, cảm ơn sự hợp tác có hiệu quả của các đối tác quốc tế với Trường Đại học Lâm Nghiệp. Hiệu trưởng Trần Văn Chứ cũng thông báo và khẳng định Trường Đại học Lâm Nghiệp đặc biệt coi trọng hợp tác quốc tế và coi hợp tác quốc tế là một trong những nhiệm vụ then chốt để đưa Nhà trường hội nhập và phát triển.

Các giáo sư, chuyên gia quốc tế đã cảm ơn sự tiếp đón chu đáo và nồng hậu của Nhà trường dành cho đoàn, đánh giá cao sự phát triển của Trường đặc biệt là sự kiện tổ chức thành công Hội thảo quốc tế lớn tại Trường.

Trong không khí chân thành, cởi mở các bên đã trao đổi những cơ hội hợp tác và ký kết bản ký nhớ hợp tác toàn diện về đào tạo và nghiên cứu khoa học nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa trường Đại học Lâm Nghiệp với Trường Đại học Freibrug, cộng hòa liên bang Đức; Trung tâm Đa dạng sinh học quốc gia Hà Lan; Đai học Murdoch, Úc và Đại học tổng hợp Leuven, vương quốc Bỉ.

Ký hợp tác với đại học Murdoch, Úc

Ký hợp tác với Trung tâm Đa dạng sinh học quốc gia Hà Lan và Đại học tổng hợp Leuven, vương quốc  Bỉ

Ký hợp tác với Đại học tổng hợp Freiburg, cộng hòa liên bang Đức