Trường Đại học Lâm nghiệp hợp tác với Đại học Tổng hợp Bang Oregon, Hoa Kỳ xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao

Trong 02 ngày 14/01 – 15/01/2015, Lãnh đạo trường Đại học Lâm nghiệp đã có buổi tiếp và làm việc với GS.TS John Bliss – Trường Đại học Tổng hợp Bang Oregon, Hoa Kỳ về hợp tác xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao.

Tham dự buổi làm việc có PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn – Phó Hiệu trưởng; PGS.TS Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng; Lãnh đạo Phòng KHCN&HTQT, Khoa QLTNR&MT, Phòng Đào tạo, Khoa Lâm học, Viện CNSHLN, Viện CNG, Khoa CĐ&CT, Khoa KT&QTKD; TS Tobias Matusch chuyên gia Đại học Greifswald hiện đang làm việc tại Đại học Lâm nghiệp cùng các cán bộ, giảng viên trong Trường.

Phát biểu tại buổi tiếp, PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của GS.TS John Bliss, thầy Phó Hiệu trưởng vui mừng và tin tưởng về sự phát triển trong quan hệ hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học giữa Trường Đại học Lâm nghiệp và Trường Đại học Tổng Hợp Bang Oregon – Hoa Kỳ.

Thay mặt Trường Đại học Tổng hợp Bang Oregon – Hoa Kỳ, GS.TS John Bliss gửi lời cảm ơn tới Lãnh đạo Nhà trường đã đón tiếp và mong muốn trong tương lai mối quan hệ hợp tác giũa hai Nhà trường sẽ ngày càng tiến xa hơn nữa.

Tiếp theo, Hai bên đã thảo luận về khung chương trình đào tạo chất lượng cao ngành lâm nghiệp liên kết giữa Trường Đại học Lâm nghiệp và Trường Đại học Tổng hợp Bang Oregon, Hoa Kỳ. Trong đó tập trung vào chương trình môn học; cử cán bộ sang học tập và nhiên cứu tại Hoa Kỳ, mời GS từ đại học Oregon sang giảng dạy tại Trường đại học Lâm nghiệp; sử dụng chương trình gốc của Đại học Tổng hợp Bang Oregon… Hai bên đã đề xuất kế hoạch và lộ trình thực hiện cụ thể trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại trường Đại học Lâm nghiệp, GS.TS John Bliss đã đi thăm cơ sở vật chất và thăm rừng thực nghiệm của Nhà trường.

Chương trình làm việc diễn ra thành công tốt đẹp và mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Trường Đại học Lâm nghiệp và Đại học Tổng hợp Bang Oregon, Hoa Kỳ.

Một số hình ảnh tiêu biểu