Trường Đại học Lâm nghiệp họp bàn kế hoạch xã hội hóa sân vận động

Ngày 02/4/2014, trường Đại học Lâm nghiệp đã họp bàn kế hoạch xã hội hóa sân vận động trường dưới sự chủ trì của PGS.TS. Phạm Văn Điển, Phó Hiệu trưởng.

Thảo luận kế hoạch trong cuộc họp

Tham dự cuộc họp còn có lãnh đạo các phòng Đào tạo, phòng Quản lý thiết bị & đầu tư, phòng Hành chính tổng hợp, Phòng tài chính kế toán và đại diện Bộ môn Giáo dục thể chất của trường.

Tại cuộc họp các thầy đã bàn kế hoạch tìm kiếm các nhà đầu tư để đầu tư nâng cấp sân vận động trường khang trang và hiện đại hơn, đảm bảo cho học sinh, sinh viên trường có các điều kiện tốt nhất để học tập và rèn luyện thể thao.

Th.s. Nguyễn Quang San, Phụ trách Bộ môn Giáo dục thể chất