Trường Đại học Lâm nghiệp hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 tại tỉnh Sơn La

Theo Kế hoạch ngày 19/6/2024 của Đoàn kiểm tra công tác coi thi tại Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Sơn La, PGS.TS. Phạm Minh Toại – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp làm Phó trưởng đoàn và 44 cán bộ, viên chức của Trường được giao nhiệm vụ kiểm tra tại 17/35 điểm thi với số lượng cán bộ tối thiểu làm nhiệm vụ kiểm tra trực tiếp trong thời gian coi thi tại một Điểm thi thực hiện theo nguyên tắc: dưới 20 phòng thi – 2 người; từ 20 đến 40 phòng thi – 3 người; từ 41 phòng thi trở lên – 4 người.

Với phương châm “4 đúng, 3 không” trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Bốn đúng gồm: Đúng quy chế và hướng dẫn thi; Đúng đủ quy trình, không được bỏ bất cứ bước nào; Đúng vị trí chức trách nhiệm vụ được giao; Đúng thời điểm, kịp thời xử lý các tình huống bất thường. Ba không gồm: Không lơ là chủ quan; Không tự ý xử lý tình huống bất thường; Không căng thẳng áp lực quá mức. Có 44 cán bộ, viên chức được huy động tham gia kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của Trường Đại học Lâm nghiệp đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước khi làm nhiệm vụ Trường đại học Lâm nghiệp đã tập huấn cho toàn bộ các cán bộ viên chức, tai hội nghị, PGS.TS. Phạm Minh Toại nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác thanh tra, kiểm tra; các hoạt động thanh tra, kiểm tra đúng, kịp thời thì tính chất kỳ thi, trường thi sẽ đảm bảo nghiêm túc, mang lại sự công bằng cho các thí sinh. Nhiệm vụ của các thành viên được điều động làm nhiệm vụ kiểm tra công tác coi thi là góp phần tạo ra một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, nhưng cũng không tạo áp lực, không tạo không khí căng thẳng ở trường thi. Phó Hiệu trưởng yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thanh tra, kiểm tra nghiêm túc tiếp thu các điểm mới trong Quy chế thi, các quy định, hướng dẫn thực hiện kiểm tra thi, nắm vững nghiệp vụ công tác thanh tra, kiểm tra, góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, công bằng, khách quan, đúng Quy chế. Các đại biểu tham gia hội nghị đã thảo luận, giải đáp những băn khoăn, vướng mắc về quy chế thi, Hướng dẫn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; thảo luận giải đáp về nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Thực hiện bài thi về nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi; kết quả 100% cán bộ, chuyên viên và giảng viên tham gia làm bài test đều đạt và đủ điều kiện tham gia công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Đoàn kiểm tra đã để lại ấn tượng tốt cho toàn thể thầy cô và học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 với nhiều kỷ niệm đẹp.

Nguồn: Phòng Khảo thí và ĐBCL