Trường Đại học Lâm nghiệp giảng dạy trực tuyến học kỳ II năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020, nhằm đảm bảo tiến độ học tập cho sinh viên đại học hệ chính quy; từ ngày 16/3/2020, Trường Đại học Lâm nghiệp đã triển khai giảng dạy online trên hệ thống đào tạo trực tuyến của Nhà trường.

Để ứng phó với những diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Trường Đại học Lâm nghiệp đã quyết định tiếp tục triển khai học kỳ II năm học 2019-2020 bằng hình thức học trực tuyến đối với bậc đào tạo đại học ở cả hai cơ sở tại Hà Nội và Phân hiệu tỉnh Đồng Nai.

Công tác xây dựng kế hoạch đào tạo trực tuyến; chuẩn bị cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; tập huấn cho cán bộ giảng viên và hướng dẫn sinh viên được Lãnh đạo Nhà trường đặc biệt quan tâm. Với đội ngũ giảng viên giỏi chuyên môn, có năng lực CNTT tốt, tâm huyết. Trường Đại học Lâm nghiệp hoàn toàn có đủ điều kiện để đẩy mạnh hình thức đào tạo trực tuyến ở tất cả các ngành học.

Trong quá trình giảng dạy, học tập các giảng viên và sinh viên có thể chia sẻ, trao đổi kiến thức, tài liệu tham khảo qua nhiều công cụ trực tuyến khác nhau; đặc biệt có thể tương tác qua Hệ thống Tài liệu học tập trực tuyến VNUF và Thư viện điện tử sẵn có.

Đồng thời, các em cũng có thể theo dõi tiến độ nội dung môn học, làm bài tập về nhà, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập trong suốt quá trình học tại nhà tương tự như trên lớp.

Để đảm bảo kiến thức cho sinh viên, các giảng viên đã xây dựng thời khóa biểu và chương trình học tập cụ thể đối với từng học phần, đồng thời cập nhật tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập theo các hình thức word, excel, video, hình ảnh lên hệ thống để sinh viên truy cập, tra cứu, làm bài tập dưới sự hướng dẫn từ xa của giảng viên.

Sau 01 ngày thực hiện, kết quả khảo sát ban đầu cho thấy các giảng viên và sinh viên rất hào hứng với hình thức học tập này do chủ động được về không gian, thời gian, đặc biệt chung tay cùng cộng đồng bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho bản thân, gia đình và xã hội.