Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KH&CN Lâm nghiệp Thanh Hóa thăm và làm việc tại trường

Đoàn cán bộ Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KH&CN Lâm nghiệp Thanh Hóa có ông Lê Văn Mơn, Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp, ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KH&CN Lâm nghiệp cùng một số cán bộ tại Trung tâm.

Đón tiếp và làm việc với đoàn đại biểu khách có Ông Phạm Văn Điển, Phó Hiệu trưởng –  Viện trưởng viện Công nghệ Sinh học Lâm nghiệp cùng lãnh đạo và một số cán bộ viện Công nghệ Sinh học Lâm nghiệp.

Trong buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Sơn đã giới thiệu tổng quan về Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KH&CN Lâm nghiệp Thanh Hóa, những dự án Trung tâm đã thực hiện. Bên cạnh đó, ông cũng bày tỏ mong muốn viện Công nghệ Sinh học Lâm nghiệp chia sẻ những kinh nghiệm hợp tác, nghiên cứu của đội ngũ chuyên gia, giảng viên của viện để giúp Trung tâm trong đào tạo cán bộ, triển khai và ứng dụng khoa học công nghệ lâm nghiệp. Cụ thể trong lĩnh vực chuyên môn:

–      Tư vấn hỗ trợ Trung tâm trong định hướng nghiên cứu khoa học giai đoạn 2014-2020;

–      Tư vấn Trung tâm trong lĩnh vực chuyên môn và lựa chọn trang thiết bị để xây dựng phòng nuôi cấy mô với quy mô nghiên cứu, thử nghiệm;

–      Đào tạo nguồn nhân lực cho Trung tâm trong lĩnh vực nuôi cấy mô, chiết, ghép;

–      Tư vấn cho Trung tâm xây dựng vườn thực vật (vườn sưu tập các loài cây bản địa) của Thanh Hóa với quy mô 10 ha;

–      Cử cán bộ của Viện Công nghệ sinh học trường Đại học Lâm nghiệp tham gia tư vấn, đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu công nghệ sản xuất cây Sến mật (Madhuca pasquieri) tại Tam Quy, Hà Trung, Thanh Hóa bằng phương pháp nhân giống vô tính”.

Buổi làm việc đã diễn ra thành công trong không khí cởi mở và hợp tác, trong số đoàn cán bộ của Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KHCN Thanh Hóa có nhiều cán bộ là cựu sinh viên của trường Đại học Lâm nghiệp. Hôm nay, nhân chuyến thăm và làm việc tại trường họ đã có dịp ôn lại kỷ niệm với thầy, cô Nhà trường.

Toàn cảnh cuộc họp