Triệu tập Hội nghị

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP   Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2009                             TRIỆU TẬP HỘI NGHỊ               Nhằm triển khai kế hoạch Đại hội các chi đoàn nhiệm kỳ 2009-2010 và Hướng dẫn quy trình công tác giới thiệu đoàn…

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2009

                           

TRIỆU TẬP HỘI NGHỊ

 

            Nhằm triển khai kế hoạch Đại hội các chi đoàn nhiệm kỳ 2009-2010 và Hướng dẫn quy trình công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng, Ban Thường vụ Đoàn trường tổ chức buổi tập huấn và phát các tài liệu cho các chi đoàn.

            – Thời gian: 19h30 ngày 31/8/2009;

            – Địa điểm: Phòng họp C, tầng 1 nhà A2.

            – Thành phần: Bí thư hoặc Phó Bí thư các liên chi đoàn; Bí thư và Phó Bí thư các chi đoàn K52, K53; lớp 11, 12 Ban PTDTNT.

            Ban Thường vụ Đoàn trường yêu cầu các đồng chí đến dự đầy đủ, đúng giờ./.

 

Nơi nhận:

– Các liên chi đoàn;

– Các chi đoàn;

– Lưu: VPĐT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

 

 

 

Nguyễn Chí Lâm