Triển khai công tác đánh giá giảng viên định kỳ năm 2016

Chiều ngày 07/9/2016, Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức Hội nghị triển khai công tác hướng dẫn đánh giá giảng viên định kỳ năm 2016 cho các Hội đồng Khoa/Viện.

Tham dự Hội nghị: PGS.TS. Nguyễn Văn Quân – Chủ tịch Hội đồng trường; GS.TS. Phạm Văn Chương – Phó Hiệu trưởng; Trưởng, Phó các khoa viện; Chủ tịch, Thư ký các Hội đồng đánh giá giảng viên năm 2016; Trưởng, Phó phòng TCCB; Trưởng các bộ môn và các chuyên viên liên quan.

Chủ trì Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Văn Quân quán triệt mục đích, yêu cầu của công tác đánh giá giảng viên; giải thích nội dung, quy trình đánh giá và các tài liệu phục vụ việc đánh giá. Tiếp đó, hội nghị đã sôi nổi thảo luận nhằm làm rõ các nội dung trên cũng như quá trình tổ chức thực hiện sao cho phù hợp với điều kiện của từng bộ môn, khoa, viện.

Kết thúc Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Văn Quân yêu cầu các Hội đồng đánh giá giảng viên và các cán bộ giảng dạy được đánh giá nghiêm túc thực hiện theo đúng quy trình, kế hoạch và đảm bảo chất lượng công tác đánh giá giảng viên năm 2016.

Một số hình ảnh tại hội nghị

Các đại biểu tham gia trao đổi thảo luận về Công tác đánh giá giảng viên năm 2016