Trao đổi khoa học về phòng chống cháy rừng tại Trường đại học Lâm Nghiệp

Sáng nay, 15/3/2012 Trường Đại học phòng cháy chữa cháy do ông Phạm Huy Quang giáo viên khoa Phòng cháy làm trưởng đoàn đã đến Trường ĐHLN để thực tế, trao đổi về lĩnh vực khoa học phòng cháy, chữa cháy rừng với các nhà khoa học về lĩnh vực này của trường ĐHLN.

PGS,TS, NGUT  Phạm Văn Chương- phó hiệu trưởng Trường ĐHLN đã tiếp đoàn. TS Dương Văn Tài và TS Bế Minh Châu đã trực tiếp trao đổi với đoàn về phương pháp phòng chống cháy rừng.

Đoàn đã nghe các báo cáo của cơ sở về các nội dung có liên quan đến công tác PCCC rừng, thăm quan và tìm hiểu về công tác đảm bảo an toàn PCCC rừng, nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật áp dụng tại cơ sở trong phòng, chống cháy rừng. Đây là một lĩnh vực mà trường ĐHLN đã có nhiều năm nghiên cứu, giảng dạy; những tiến bộ khoa học quốc tế đã được tiếp cận và đã được áp dụng tại Việt nam.

          TS Dương Văn Tài và TS Bế Minh Châu đã trực tiếp trao đổi với đoàn về phương pháp phòng chống cháy rừng với các nội dung trên.