Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Mô hình sinh viên tự quản năm 2016

Sáng 21/12/2016, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức cuộc họp Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Mô hình sinh viên tự quản năm 2016.

Tham dự có Thượng tá Nguyễn Mỹ Tươi – Phó trưởng Phòng PA83 Công an Thành phố Hà Nội cùng đoàn cán bộ; GS.TS. Phạm Văn Chương – Phó Hiệu trưởng; Lãnh đạo các phòng: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng CT&CTSV, Phòng Bảo vệ, Trung tâm dịch vụ, Phòng Thanh tra, Phòng Hành chính tổng hợp, Bí thư đoàn Thanh niên, Ban chấp hành Hội sinh viên Nhà trường.

Cuộc họp đã nghe báo cáo tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và Mô hình sinh viên tự quản năm 2016 và triển khai kế hoạch công tác toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017 được triển khai thực hiện tại Trường Đại học Lâm nghiệp. Trong năm học vừa qua, Nhà trường đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các phòng ban chức năng tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin liên quan đến công tác toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật với nhiều nội dung, hình thức phong phú, hấp dẫn, lôi cuốn đông đảo cán bộ, giảng viên, học sinh sinh viên tham gia; chấp hành các quy định về quản lý, tiếp xúc và quan hệ hợp tác với các tổ chức và cá nhân, sinh viên nước ngoài; quản lý học sinh sinh viên nội, ngoại trú; giữ vững và phát huy vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mọi hoạt động học sinh sinh viên; thực hiện tốt mô hình “Sinh viên tự quản” góp phần hạn chế các hành động vi phạm pháp luật của học sinh sinh viên Nhà trường.

Thượng tá Nguyễn Mỹ Tươi – Phó trưởng Phòng PA83 Công an Thành phố Hà Nội đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường và những kết quả đạt được của Trường Đại học Lâm nghiệp trong phong trào toàn Dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và mô hình sinh viên tự quản. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2017, Nhà trường tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện theo nhiệm vụ được phân công, chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong và ngoài trường, góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát biểu tại cuộc họp, GS.TS. Phạm Văn Chương – Phó Hiệu trưởng Nhà trường cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của các cấp chính quyền, Công an Thành phố Hà Nội trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc và mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, chỉ đạo của Công an Thành phố Hà Nội, các đơn vị chức năng, qua đó tạo môi trường ổn định, an toàn thúc đẩy phong trào thi đua học tốt, dạy tốt trong Nhà trường.

Hình ảnh buổi tổng kết