Tổng kết hoạt động năm 2015 và thảo luận kế hoạch năm 2016 của Dự án Thành lập Trung tâm đào tạo về bảo tồn thiên nhiên

Chiều 21/4/2016, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Tổng kết hoạt động năm 2015 và thảo luận kế hoạch năm 2016 của Dự án Thành lập Trung tâm đào tạo về bảo tồn thiên nhiên tại Trường Đại học Lâm nghiệp do Quỹ bảo tồn thiên nhiên Keidanten, Nhật Bản (KNCF) tài trợ.

Tham dự cuộc họp có: GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng; PGS.TS. Hoàng Văn Sâm – Trưởng Phòng KHCN&HTQT; Các thành viên trong Ban dự án; Lãnh đạo các đơn vị và một số cán bộ, giảng viên Khoa QLTNR&MT.

Trong năm 2015 thực hiện, dự án đã đạt được một số kết quả nổi bật như: Tổ chức 05 buổi giảng và 01 đợt đi thực tế cho học sinh trên cở sở bài giảng mới; Điều chỉnh biên soạn, xuất bản 250 cuốn bài giảng “Kiến thức cơ bản bảo tồn tài nguyên thiên nhiên”; Cơ sở vật chất đầu tư được sử dụng hiệu quả… Dự án đã có tác động tích cực nâng cao nhận thức của các em học sinh dân tộc về bảo tồn thiên nhiên, góp phần bảo vệ môi trường sống, phát triển kinh tế bền vững.

Phát biểu tại cuộc họp, GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng nhận định những kết quả đạt được đã đáp ứng tốt các yêu cầu của dự án. Trong thời gian tới Nhà trường cần tiếp tục triển khai kế hoạch giảng dạy cho học sinh Ban Phổ thông dân tộc nội trú; Xây dựng cơ sở dữ liệu của dự án; Tiếp nhận các phản hồi của học sinh sau khi học xong; Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo. Qua đó nâng cao chất lượng đào tạo và nhận thức cho học sinh Phổ thông dân tộc nội trú.

Hình ảnh cuộc họp