Tổ chức chương trình “Hiến máu tình nguyện năm 2020”

Thời gian: 07h00 – 17h00, ngày 26 tháng 11 năm 2020. Địa điểm: Giảng đường G5 – Trường Đại học Lâm nghiệp. Nội dung: Nhằm thể hiện nghĩa cử cao đẹp: Sống vì xã hội, sống vì cộng đồng; nâng cao tinh thần tình nguyện, phát huy tấm lòng nhân ái của cán bộ công…

Thời gian: 07h00 – 17h00, ngày 26 tháng 11 năm 2020.

Địa điểm: Giảng đường G5 – Trường Đại học Lâm nghiệp.

Nội dung:

Nhằm thể hiện nghĩa cử cao đẹp: Sống vì xã hội, sống vì cộng đồng; nâng cao tinh thần tình nguyện, phát huy tấm lòng nhân ái của cán bộ công nhân viên, học sinh, sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp.

Nhằm cung cấp nguồn máu dự trữ cần thiết cho các bệnh viện, nhanh chóng cứu chữa kịp thời các bệnh nhân trong cơn nguy kịch.

Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp phối hợp với Viện Huyết học và truyền máu TW tổ chức chương trình “Hiến máu tình nguyện năm 2020”.