Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) trao tặng trường Đại học Lâm nghiệp bộ tài liệu kỹ thuật dự án

Chiều 21/10/2015, tại Thư viện trường Đại học Lâm nghiệp, đại diện tổ chức Phát triển Hà Lan (Netherlands Development Organisation – SNV) đã trao tặng trường Đại học Lâm nghiệp bộ tài liệu kỹ thuật tiếng Việt và tiếng Anh của các dự án mà SNV đã thực hiện ở Việt Nam.

SNV là một tổ chức phát triển quốc tế có trụ sở tại Hà Lan, tập trung vào việc xây dựng năng lực cho các tổ chức địa phương nhằm hướng tới giảm nghèo. Hoạt động ở Việt Nam từ năm 1995, SNV cung cấp các dịch vụ tư vấn phát triển năng lực trong 5 lĩnh vực: Năng lượng tái tạo và khí sinh học; các sản phẩm lâm và nông nghiệp; du lịch bền vững vì người nghèo; nước sạch và vệ sinh; giảm khí thải từ mất rừng và suy thoái rừng (REDD+). Các hoạt động của SNV Việt Nam đã ghi nhận những đóng góp không nhỏ của cán bộ, giảng viên trường Đại học Lâm nghiệp.

Bộ tài liệu được ông Nguyễn Thế Chiến – Điều phối viên Dự án ENRICH – thuộc SNV trao tặng Nhà trường là sản phẩm của các dự án mà SNV đã thực hiện tại Việt Nam, tiêu biểu như: Chương trình Hành động REDD+ Quốc gia tại Việt Nam; Dự án Nghiên cứu cơ chế thúc đẩy bảo tồn đa dạng sinh học cao, thông qua REDD+ tại Việt Nam (HB-REDD+); Dự án “Chương trình Khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam” ….

Những tài liệu mang tính cập nhật cao trong lĩnh vực quản lý tài nguyên rừng, quản lý tài nguyên thiên nhiên là nguồn tài liệu quý, sẽ giúp ích cho cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu. 

Hình ảnh trao tặng tài liệu