Tổ chức nhập học trực tuyến bậc đại học, hệ chính quy Khóa 66 tại cơ sở Xuân Mai

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm 2021, thông báo số 1263/TB-ĐHLN-ĐT ngày 22/7/2021 và chỉ đạo của Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh về Kế hoạch và thủ tục nhập học đại học hệ chính quy, Nhà trường thông báo về kế hoạch nhập học sinh viên khóa 66 – Hệ chính quy như sau

Thời gian nhập học:

  • Đợt 1: Nhập học từ 8h00 ngày 05 tháng 8 năm 2021;
  • Đợt 2: Nhập học từ 8h00 ngày 21 tháng 8 năm 2021;
  • Đợt 3: Nhập học từ 8h00 ngày 04 tháng 9 năm 2021;
  • Đợt 4: Nhập học từ 8h00 ngày 18 tháng 9 năm 2021;
  • Đợt 5: Nhập học từ 8h00 ngày 25 tháng 9 năm 2021;

Hình thức nhập học: Trực tuyến (việc nhập học trực tiếp sẽ được Hội đồng tuyển sinh quyết định căn cứ vào diễn biến dịch bệnh Covid-19, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp và Chỉ thị của UBND thành phố Hà Nội).

– Sinh viên nhập học trực tuyến tham khảo: Hướng dẫn