Tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Căn cứ kế hoạch công tác năm 2023, Nhà trường tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 cụ thể như sau:

Thời gian: 8h30 ngày 18 tháng 11 năm 2023;

Địa điểm: Giảng đường G5, Trường Đại học Lâm nghiệp;

Thành phần:

+ Đại biểu mời: Bộ Nông nghiệp và PTNT, Đảng ủy Khối các Trường ĐH, CĐ Hà Nội, Đảng ủy Trường ĐHLN, Hội đồng Trường ĐHLN;

+ Đại biểu tham dự: Ban Giám hiệu, Trưởng và Phó các đơn vị thuộc Trường; toàn thể giảng viên, giáo viên, kỹ sư hướng dẫn thực hành tại cơ sở chính; Ban chấp hành Công đoàn Trường; Ban thường vụ Đoàn thanh niên; Ban thư ký Hội sinh viên Trường; Lớp trưởng, Bí thư chi đoàn các lớp sinh viên đại học hệ chính quy; Đại diện các lớp cao học và đại diện lưu học sinh người nước ngoài.