Tổ chức hỗ trợ đăng ký tín chỉ cho sinh viên khóa 58

Thực hiện Thông báo số 387/TB-ĐHLN-ĐT ngày 01 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc Hỗ trợ đăng ký học cho sinh viên Khóa 58, trong 2 ngày 05 và 06/10/2013 phòng Đào tạo đã kết hợp với Ban Công nghệ Thông tin, Phòng Chính trị &CTSV, Trung tâm thí nghiệm thực hành -Khoa Kinh tế & QTKD, Đội sinh viên tình nguyện Trường tổ chức hỗ trợ đăng ký học và giải quyết các vấn đề kỹ thuật có liên quan đến đăng ký học tín chỉ cho sinh viên Khóa 58.

Kết quả, trong hai ngày Nhà trường đã hỗ trợ đăng ký và giải đáp thắc mắc có liên quan cho hơn 800 lượt sinh viên.Đến thời điểm này, tất cả sinh viên Khóa 58 đã cơ bản hoàn thành việc đăng ký học và đã bắt đầu triển khai kế hoạch học tập học kỳ I được bắt đầu từ ngày 07/10/2013.

Các bạn tân sinh viên được Đội sinh viên tình nguyện Nhà trường hướng dẫn tận tình