Tổ chức giải bóng chuyền nam CBVC, LĐ chào mừng Hội nghị cán bộ viên chức năm 2020

Nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời tạo điều kiện cho đội ngũ CBVC, LĐ các đơn vị gặp gỡ, trao đổi, tăng cường tính đoàn kết. Nhà trường tổ chức giải bóng chuyền nam CBVC, LĐ chào mừng Hội nghị cán bộ viên chức năm 2020.

Thời gian: từ ngày 13/01/2021 – 14/01/2021;

Địa điểm: Sân bóng chuyền (gần nhà T3) – Trường Đại học Lâm nghiệp;

Các đội tham gia:

Đội 1: Gồm CBVC, LĐ đang làm việc tại đơn vị: Trung tâm GDQP-TC, Trung tâm Dịch vụ, Trung tâm Ngoại ngữ & Tin học, Viện Sinh thái rừng & môi trường, Trạm Y tế, Thư viện, Trung tâm QLRBV&CCR, Trung tâm Giống &LNCNC;

Đội 2: Gồm CBVC, LĐ đang làm việc tại đơn vị khối Khoa, Viện có đào tạo và Trường Trung học phổ thông Lâm nghiệp;

Đội 3: Gồm CBVC, LĐ đang làm việc tại đơn vị khối các phòng ban.

Thể thức thi đấu: 03 đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm; đội có tổng số điểm cao nhất là đội đạt được giải Nhất, đội có tổng số điểm cao thứ hai đạt giải Nhì, đội có tổng số điểm cao thứ ba đạt giải Ba