Tổ chức cuộc thi “Tiếng hát học sinh, sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp lần thứ XVIII, năm 2020

Thực hiện kế hoạch công tác văn thể năm 2020 của Trường Đại học Lâm nghiệp; đồng thời tuyển chọn thêm các thành viên bổ sung cho Đội văn nghệ trường, Trường ĐHLN tổ chức cuộc thi Tiếng hát học sinh, sinh viên lần thứ XVIII, năm 2020 “The Voice VNUF 2020”

Đối tượng tham gia cuộc thi:

– Học sinh Trường THPT Lâm nghiệp;

– Sinh viên các khóa: 62, 63, 64, 65 đang học tập tại Trường ĐHLN;

– Chưa đạt từ giải Ba trở lên trong cuộc thi Tiếng hát HSSV các lần trước.

Thời gian tổ chức (dự kiến):

  • Vòng Sơ khảo: từ ngày 12/10/2020 đến 22/10/2020 tại Hội trường G6
  • Bình chọn qua mạng xã hội:
    • Đợt 1 từ ngày 12/10/2020 đến ngày 21/10/2020
    • Đợt 2 từ ngày 24/10/2020 đến ngày 28/10/2020
  • Vòng Chung khảo: 19h30 ngày 29/10/2020 tại Hội trường G6