Tổ chức các Hoạt động Team Building và giải thể thao cho tân sinh viên K68

Thời gian: 7h00, ngày 09/9/2023; Địa điểm: Sân vận động Trường Đại học Lâm nghiệp; Thành phần: BCH Đoàn Thanh niên, BCH Hội Sinh viên Trường; BCH Các Liên Chi đoàn, Chi đoàn trực thuộc; Các CLB, Đội, Nhóm trực thuộc Đoàn Hội; CTV BCH Đoàn Hội; Sinh viên k68.

Thời gian: 7h00, ngày 09/9/2023;

Địa điểm: Sân vận động Trường Đại học Lâm nghiệp;

Thành phần: BCH Đoàn Thanh niên, BCH Hội Sinh viên Trường; BCH Các Liên Chi đoàn, Chi đoàn trực thuộc; Các CLB, Đội, Nhóm trực thuộc Đoàn Hội; CTV BCH Đoàn Hội; Sinh viên k68.