Tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh

Trong hai ngày 24 và 26/06/2012, Khoa sau đại học Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức bảo vệ luận án cho 2 nghiên cứu sinh.

Hai NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Nông nghiệp là NCS Nguyễn Hữu Thiện chuyên ngành Điều tra và qui hoạch rừng với đề tài “Chuyển hóa rừng trồng Mỡ (Manglietia glauca Dandy) và Sa mộc (Cunninghamia lanceolata Hook) sản xuất gỗ nhỏ thành rừng trồng cung cấp gỗ lớn ở miền Bắc Việt Nam” và NCS Võ Đình Tuyên chuyên ngành Điều tra và qui hoạch rừng với đề tài “Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rừng cộng đồng ở Việt Nam”.

Hội đồng chấm luận án đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu của hai NCS, các đề tài luận án có ý nghĩa khoa học cao góp phần giải quyết những vấn đề cấp bách trong ngành và trong xã hội, đáp ứng đầy đủ và xuất sắc yêu cầu của một luận án Tiến sĩ nông nghiệp.

Trong suốt những năm qua Trường Đại học Lâm nghiệp luôn là ngôi trường hàng đầu đào tạo ra những Thạc sĩ, Tiến sĩ trong ngành Lâm nghiệp. Nhận thấy được tầm quan trọng trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành, đất nước, Nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác đào tạo.

Ngày 30/06/2012, NCS Trần Ngọc Hải sẽ bảo vệ đề tài trước Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp trường tại phòng họp C, Nhà A2. Kính mời các quí vị quan tâm đến tham dự!

Một số hình ảnh bảo vệ của NCS:
                                    NCS Võ Đình Tuyên bảo vệ trước Hội đồng
                         Hội đồng chấm luận án của NCS Võ Đình Tuyên