Tổ chức cho sinh viên Chương trình Tiên tiến bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Ngành Quản lý Tài nguyên thiên nhiên năm 2020.

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2020 – 2021, Nhà trường tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên Chương trình tiên tiến.

Thời gian: Từ 7h00 ngày 04/11/2020.

Địa điểm: Tầng 1 giảng đường G2 – Trường Đại học Lâm nghiệp.