Tin Khoa học Công nghệ

– Ngày 27/3/2012, PGS.TS. Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Chương, đã chủ trì Hội nghị trao đổi về chuẩn bị đề xuất Dự án hợp tác nghiên cứu Agawood với Viện nghiên cứu Juelich- Cộng hòa Liên Bang Đức.  – Từ ngày 27/3 đến ngày 4/4 Tại Trường ĐHLN các Hội đồng khoa học của…

– Ngày 27/3/2012, PGS.TS. Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Chương, đã chủ trì Hội nghị trao đổi về chuẩn bị đề xuất Dự án hợp tác nghiên cứu Agawood với Viện nghiên cứu Juelich- Cộng hòa Liên Bang Đức.

 – Từ ngày 27/3 đến ngày 4/4 Tại Trường ĐHLN các Hội đồng khoa học của Trường đã tổ chức thẩm định đề cương đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2012. Chủ trì các đề tài đã trình bày trước Hội đồng và được bổ sung, chỉnh sửa. Các đề tài đã được thông qua và đều đạt yêu cầu trở lên.

–  Hôm qua, ngày 4/4, tại trường ĐHLN, Ban GH và phòng KHCN&HTQT đã làm việc với ông Trương phúc Hằng ( Đài Loan) về cơ hội hợp tác. Đây là cuộc làm việc  trong kế hoạch KHCN và hợp tác quốc tế năm 2012 của Trường ĐHLN. ( Tin phòng CT-CTSV)