Thư mời viết bài cho Tạp chí Khoa học trường Đại học An Giang

Ban biên tập Tạp chí Khoa học trân trọng kính mời các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, cán bộ, giảng viên và quý độc giả tham gia viết bài cho Tạp chí Khoa học số 01 của trường Đại học An Giang. Thể lệ bài viết gửi kèm theo Thư mời; Phiếu thông…

Ban biên tập Tạp chí Khoa học trân trọng kính mời các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, cán bộ, giảng viên và quý độc giả tham gia viết bài cho Tạp chí Khoa học số 01 của trường Đại học An Giang.

Thể lệ bài viết gửi kèm theo Thư mời; Phiếu thông tin tác giả, Quy định trích dẫn và tài liệu tham khảo xem chi tiết trên website: http://sj.agu.edu.vn

Chi tiết Thư mời xin xem file đính kèm