Thư chức mừng của Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhân kỷ niệm ngày Lâm nghiệp Việt Nam (28/11) và 76 năm thành lập ngành Lâm nghiệp cách mạng Việt Nam (01/12/1945 – 01/12/2021)

Nhân dịp ngày Lâm nghiệp Việt Nam (28/11) và 76 năm thành lập ngành Lâm nghiệp cách mạng Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn gửi thư chúc mừng đến các lãnh đạo, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Trường Đại học Lâm nghiệp.