Thông điệp bảo vệ Động vật hoang dã và khuyến khích cộng đồng thông báo vi phạm

Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) là một tổ chức xã hội trực thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam được thành lập từ năm 2002. Bảo vệ động vật hoang dã (ĐVHD) là một trong những chương trình chính của ENV với các hoạt động mang tính chiến lược nhằm khuyến khích sự tham gia của cộng đồng cũng như hỗ trợ các cơ quan chức năng tăng cường thể chế, chính sách và thực thi pháp luật về bảo vệ ĐVHD.

Từ năm 2005, ENV đã thiết lập đường dây nóng miễn phí 1800-1522 nhằm tạo điều kiện và khuyến khích người dân báo cáo vi phạm về ĐVHD; giám sát và theo dõi các vụ buôn bán ĐVHD trái phép; đồng thời hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc thực thi pháp luật bảo vệ ĐVHD.

Tiếp tục các chiến dịch bảo vệ các loài ĐVHD, tháng 12 năm 2012, ENV phát động chiến dịch bảo vệ tê giác với lời kêu gọi chấm dứt nạn tiêu thụ sừng tê giác tại Việt Nam. Là một trong những thị trường tiêu thụ chính về sừng tê giác, Việt Nam có ảnh hưởng lớn đến sự sống còn của các loài tê giác ở Nam Phi. Vì vậy Việt Nam cần có trách nhiệm bảo vệ các loài tê giác trên thế giới, để không mất thêm một cá thể tê giác nào nữa.

Nhận thức được vai trò quan trọng của các công cụ truyền thông trong việc truyền tải thông điệp bảo vệ ĐVHD và khuyến khích cộng đồng thông báo vi phạm. Được sự đồng ý của Ban giám hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp trong việc truyền thông bảo vệ loài tê giác cũng như quảng bá số điện thoại đường dây nóng 1800-1522 đến với người xem và người truy cập trên trang thông tin điện tử (http://ifee.vfu.edu.vn) bằng cách:

1- Đăng poster của chiến dịch bảo vệ tê giác lên Cổng thông tin của Nhà trường.

2- Khi click vào poster sẽ dẫn đến đường link của chiến dịch: http://thiennhien.org/bao-ve-dong-vat/bao-ve-te-giac