Thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019

– Chỉ tiêu và điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 theo kết quả thi THPT Quốc gia và kết quả học tập THPT kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019

– Chỉ tiêu và điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 theo kết quả thi THPT Quốc gia và kết quả học tập THPT kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019