Thông báo về việc xét khen thưởng toàn khóa học cho sinh viên khóa 55 chính quy hệ 4 năm và Lớp 54 KTXDCT.

Biểu mẫu đính kèm: Danh sach sinh vien de nghi khen thuong.jpg Danh sach sinh vien co nhieu thanh tich trong cong tac de nghi khen thuong.jpg Bang tong hop ket qua hoc tap va ren luyen toan khoa.jpg

Biểu mẫu đính kèm: