Thông báo về việc tổ chức thi tuyển sinh đại học năm 2012

1. CHƯƠNG TRÌNH HỌP PHỔ BIẾN QUY CHẾ COI THI TUYỂN SINH 2012- Thời gian: buổi sáng, từ 7h30′ ngày 02 tháng 7 năm 2012.- Địa điểm: Hội trường lớn (Nhà G6) – trường Đại học Lâm nghiệp.

– Thành phần tham dự: Hội đồng tuyển sinh trường, các Ban về thi, Ban Thanh tra thi; toàn thể cán bộ viên chức và sinh viên tham gia công tác coi thi (gồm cả sinh viên tình nguyện ‘tiếp sức mùa thi’ trong hai đợt thi), các đồng chí công an, bảo vệ, trật tự viên, phục vụ viên, nhân viên y tế tham gia công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy.

(Các thành viên thuộc Cụm thi tại Cơ sở 2 Đại học Lâm nghiệp họp riêng tại Cơ sở 2 – Trảng Bom – Đồng Nai. Cụm thi tại TP. Hải Phòng, TP. Vinh và TP. Quy Nhơn đã ủy quyền cho Đại học Hàng Hải, Đại học Vinh và Đại học Quy Nhơn đảm nhiệm toàn bộ).

– Chương trình họp như sau:

Thời gian

Nội dung

Người chủ trì

7h30 – 8h45

Điểm danh, thông qua chương trình họp

Thường trực HĐ, Trưởng cụm thi

8h45 – 9h45

Phổ biến quy chế thi và thảo luận chung

HĐTS Trường

9h45 – 10h00

Kết luận và giao nhiệm vụ cho các đơn vị, cá nhân

Chủ tịch HĐTS – Hiệu trưởng

10h00 – 11h00

Các cụm họp riêng

Trưởng cụm thi

Từ 11h00

Các trưởng cụm phản ánh tình hình với Thường trực HĐ tại phòng 206-A2

Chủ tịch HĐTS – Hiệu trưởng

– Sau khi họp chung tại Hội trường lớn, các thành viên trong từng cụm sẽ họp riêng để tiếp tục nghiên cứu, quán triệt quy chế thi, tại những địa điểm sau:

TT

Đợt 1

Đợt 2

Địa điểm thi

Trưởng cụm

Địa điểm họp riêng

1

Cụm 1

Cụm 1

Giảng đường G1

Lê Tấn Quỳnh

101G1

2

Cụm 2

Cụm 2

Giảng đường G2 + G5

Nguyễn Thế Nhã

103G1

3

Cụm 3

Cụm 3

Giảng đường G3

Trần Hữu Dào

105G1

4

Cụm 4

Cụm 4

Giảng đường G4

Vũ Huy Đại

106G1

5

Cụm 5

Cụm 5

Giảng đường G6

Nguyễn Văn Quân

201G1

6

 

Cụm 6

Trường CĐ NN&PTNT Bắc Bộ

Trần Quang Bảo

203G1

7

 

Cụm 7

Trường CĐ Sư phạm Hà Tây

Phạm Quang Vinh

205G1

8

Cụm 6

Cụm 8

Trường THPT Xuân Mai

Trần Việt Hồng (Đợt 1)

Đỗ Anh Tuân (Đợt 2)

301G1

– Đề nghị Trưởng cụm thi thông báo và đôn đốc các thành viên trong cụm thi tham dự đầy đủ, đúng giờ.

 

2. LỊCH THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012

2.1. Đợt 1 – thi khối A, A1, V

 

Thời gian

Nội dung

Ngày

Giờ

Ngày 03/7/2012

Từ 8h00

Làm thủ tục dự thi; nhận và xử lý những sai sót trong ĐKDT của thí sinh

Ngày 04/7/2012

Sáng

– TOÁN (khối A, A1, V thi chung đề)

Chiều

– VẬT LÝ (khối A, A1, V thi chung đề)

Ngày 05/7/2012

Sáng

– HOÁ HỌC (khối A)

– TIẾNG ANH (khối A1)

– VẼ MĨ THUẬT (khối V, thời gian thi 4 giờ)

Chiều

   DỰ TRỮ

 

2.2. Đợt 2 – thi khối B, D1

 

Thời gian

Nội dung

Ngày

Giờ

KHỐI B

KHỐI D1

Ngày 08/7/2012

Từ 8h00

Làm thủ tục dự thi, nhận và xử lý những sai sót trong ĐKDT của thí sinh

Ngày 09/7/2012

Sáng

– SINH HỌC

– VĂN

Chiều

– TOÁN

– TOÁN

Ngày 10/7/2012

Sáng

– HÓA HỌC

– TIẾNG ANH

Chiều

   DỰ TRỮ

   DỰ TRỮ

 

Số điện thoại thường trực Ban Coi thi: 0433. 840440; 0947.590.000.

3. THỜI GIAN BIỂU TỪNG BUỔI THI VÀ NỘI DUNG CÔNG VIỆC TRONG THI TUYỂN SINH

 


HĐTS TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP NĂM 2012

 

 

THỜI GIAN BIỂU TỪNG BUỔI THI VÀ NỘI DUNG CÔNG VIỆC TRONG THI TUYỂN SINH

 

I. ĐỐI VỚI MÔN THI TỰ LUẬN:  TOÁN, VĂN

 

TT

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Hiệu lệnh

1

6h00 – 6h30

13h-13h30

Trưởng cụm họp và phân công nhiệm vụ cho toàn thể CB làm nhiệm vụ tại điểm thi

 

2

6h30 – 6h45

13h30 – 13h45

CBCT1 đánh số báo danh chỗ ngồi của thí sinh; CBCT2 ký tên vào giấy thi, giấy nháp (số lượng tờ giấy thi, giấy nháp bằng số thí sinh của phòng thi); Gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi.

1 hồi 3 tiếng trống

3

6h45 – 7h00

13h45 – 14h00

CBCT1 đi nhận đề thi tại điểm thi; CBCT2 nhắc TS những điều cần thiết về kỷ luật phòng thi, phát giấy thi và giấy nháp cho thí sinh, hướng dẫn và yêu cầu thí sinh ghi đủ các mục vào giấy thi, giấy nháp.

3 tiếng trống

4

7h00 – 7h15

14h00 – 14h15

Kiểm tra, bóc túi đựng đề thi, lập Biên bản theo mẫu số 11 và phát đề thi cho thí sinh

6 tiếng trống

5

7h15 – 10h15

14h15 – 17h15

Thí sinh làm bài thi; CBCT1 kiểm tra và yêu cầu thí sinh ghi đầy đủ thông tin trên giấy thi, giấy nháp, sau đó ký vào giấy thi, giấy nháp của thí sinh; Thực hiện quy trình ở bước 2 và bước 5 khi phát thêm giấy thi, giấy nháp cho thí sinh. Phát giấy thi và giấy nháp đến đâu, thì ký đến đó, không ký dư số tờ giấy thi.

1 Hồi trống

6

7h30

14h30

Thư ký cụm thi thu đề thi thừa tại các phòng thi

 

7

10h00

17h00

Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài

3 tiếng trống

8

10h15

17h15

Cán bộ coi thi thu bài thi

3 hồi trống

 

 

 

 

 

II. ĐỐI VỚI MÔN THI TRẮC NGHIỆM: VẬT LÝ, HOÁ HỌC, SINH HỌC, TIẾNG ANH

 

TT

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Hiệu lệnh

1

6h00 – 6h30

13h-13h30

Trưởng cụm họp và phân công nhiệm vụ cho toàn thể CB làm nhiệm vụ tại điểm thi

 

2

6h30 – 6h45

13h30 – 13h45

CBCT nhận túi phiếu TLTN và túi công vụ; cả 2CBCT về ngay phòng thi, CBCT1 đánh số báo danh chỗ ngồi của thí sinh; CBCT2 ký tên vào Phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy nháp (số lượng phiếu TLTN, giấy nháp bằng số thí sinh của phòng thi); Gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi.

1 hồi
3 tiếng trống

3

6h45 – 7h00

13h45 – 14h00

CBCT1 đi nhận đề thi tại điểm thi; CBCT2  phát phiếu TLTN, giấy nháp và hướng dẫn thí sinh điền vào các mục từ 1 đến 9 trên phiếu TLTN.

3 tiếng trống

4

7h00 – 7h15

14h00 – 14h15

Kiểm tra, bóc túi đựng đề thi, lập Biên bản theo mẫu số 11 và phát đề thi cho thí sinh; sau khi phát đề xong, yêu cầu thí sinh kiểm tra đề và ghi mã đề thi vào phiếu TLTN và vào 2 danh sách thu bài thi (Lưu ý: thí sinh chưa được ký tên vào 2 danh sách này)

6  tiếng trống

5

7h15

14h15

Bắt đầu giờ làm bài (90 phút); CBCT1 kiểm tra và yêu cầu thí sinh phải ghi đầy đủ thông tin trên phiếu TLTN, giấy nháp sau đó ký vào Phiếu TLTN và giấy nháp của thí sinh. Khi phát thêm giấy nháp cho thí sinh, phát giấy nháp đến đâu, thì ký đến đó.

1 hồi trống

6

7h30

14h30

Thu đề thi và phiếu TLTN còn dư và giao cho thư ký cụm tại phòng thi

 

7

8h30

15h30

CBCT nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài

3 tiếng trống

8

8h45

15h45

Thu phiếu TLTN, cho thí sinh ký vào 02 danh sách thu bài thi; bàn giao cho Ban thư ký

3 Hồi trống

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HĐTS TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP NĂM 2012

 

III. ĐỐI VỚI MÔN THI VẼ MĨ THUẬT

 

TT

Buổi sáng
(ngày 05/7)

Buổi chiều

Nội dung công việc

Hiệu lệnh

1

6h00 – 6h30

 

Trưởng cụm họp và phân công nhiệm vụ cho toàn thể CB làm nhiệm vụ tại điểm thi

 

2

6h30 – 6h45

 

Phát giấy vẽ và túi công vụ cho CBCT2; cả 2CBCT về ngay phòng thi, CBCT1 đánh SBD chỗ ngồi thí sinh và CBCT2 ký tên vào giấy thi

1 Hồi 3 tiếng trống

3

6h45 – 7h00

 

Gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi.; CBCT1 kiểm tra, yêu cầu thí sinh ghi đầy đủ thông tin, sau đó ký tên vào giấy thi

6 tiếng trống

4

7h00 – 11h00

 

Thí sinh làm bài thi (4 giờ liên tục)

1 Hồi trống

5

11h00

 

CBCT thu bài thi

3 Hồi trống


4. PHÂN CÔNG  CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA TẠI CỤM THI TUYỂN SINH 2012

4.1. PHÂN CÔNG CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA CÔNG TÁC TUYỂN SINH

(Kèm theo Thông báo số 219/ĐHLN-ĐT, ngày 15 tháng 6 năm 2012 của Hiệu trưởng – Chủ tịch HĐTS)

TT 

Đơn vị 

Tên cụm thi

Khối A, A1, V

Khối B, D1

1

Khoa Cơ điện và công trình

Cụm 1

Cụm 1

2

Khoa Quản lý bảo vệ TNR

Cụm 2

Cụm 2 + 6

3

Khoa Kinh tế và QTKD

Cụm 3 + 5

Cụm 3 + 5 + 6 +7

4

Khoa Chế biến lâm sản

Cụm 4

Cụm 4

5

Phòng Tổ chức Cán bộ

Cụm 5

Cụm 5

6

Khoa Lâm học

Cụm 6

Cụm 7 + 8

7

Phòng Đào tạo

Cụm 1

Cụm 6

8

Phòng Khảo thí và ĐBCL

Cụm 1

Cụm 6

9

Phòng Chính trị & Công tác SV

Cụm 5

Cụm 4 + 5

10

Khoa Lý luận chính trị

Cụm 2

Cụm 6 + 7

11

Khoa Sau đại học

Cụm 1 + 2

Cụm 1 + 3 + 7

12

Thư­ viện

Cụm 1 + 2 + 3 + 5

Cụm 2 + 7

13

Phòng Quản lý TB&ĐT

Cụm 6

Cụm 8

14

Ban Phổ thông DTNT

Cụm 2 + 6

Cụm 5 + 8

16

Phòng Khoa học CN&HTQT

Cụm 6

Cụm 8

17

Phòng Hành chính tổng hợp

Cụm 4 + 5 (+ toàn trường)

Cụm 7 (+ toàn trường)

18

Ban Công nghệ thông tin

Cụm 6

Cụm 8

19

Phòng Tài chính – Kế toán

Từ cụm 1 – cụm 6

Từ cụm 1 – cụm 8

20

Trạm Y tế

Từ cụm 1 – cụm 5

Từ cụm 1 – cụm 5

21

Bộ môn Giáo dục QP&AN

Từ cụm 1 – cụm 6

Từ cụm 1 – cụm 8

22

Trung tâm Giáo dục thể chất

Cụm 6

Cụm 1 + 7

23

Trung tâm Công nghiệp rừng

Cụm 2

Cụm 6 + 8

24

Cơ sở 2 – ĐHLN

Cụm 10

Cụm12

25

Lớp 53 KTXDCT

 

Cụm 1

26

Lớp 54a QLTNR

Cụm 2

Cụm 2

27

Lớp 54b QLTNR

 

Cụm 6

28

Lớp 54 KHMT

 

Cụm 2 + 7

29

Lớp 54 QLĐĐ

 

Cụm 3

30

Lớp 54a Kế toán

 

Cụm 3

31

Lớp 54b Kế toán

 

Cụm 3

32

Lớp 54a QTKD

 

Cụm 3

33

Lớp 54 CBLS

Cụm 4

Cụm 4 + 5 + 6 + 7

34

Lớp 54a LH

 

Cụm 8

35

Lớp 54b LH

 

Cụm 8

 

 

4.2. DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM THI VÀ CÁC CỤM THI TUYỂN SINH 2012

 

TT

Địa điểm thi

Khối A, A1, V

Khối B, D1

Tên cụm thi

Số phòng

Tên cụm thi

Số phòng

1

Giảng đường G1

Cụm 1

19

Cụm 1

19

2

Giảng đường G2 + G5

Cụm 2

23

Cụm 2

23

3

Giảng đường G3

Cụm 3

22

Cụm 3

22

4

Giảng đường G4

Cụm 4

11

Cụm 4

11

5

Hội trường lớn G6

Cụm 5

6

Cụm 5

6

6

Tr­ường CĐ NN&PTNT Bắc bộ

0

Cụm 6

18

7

Tr­ường CĐ Sư phạm Hà Tây

0

Cụm 7

17

8

Tr­ường THPT Xuân Mai

Cụm 6

27

Cụm 8

29

 

Tổng cộng

108

145