Thông báo về việc bình xét khen thưởng toàn khóa học cho sinh viên K53 – K5 liên thông ngành Lâm nghiệp

Để chuẩn bị cho lễ bế giảng và biểu dương các tập thể, cá nhân sinh viên khóa 53 và Liên thông K5 ngành Lâm nghiệp, nhà trường yêu cầu các Khoa chỉ đạo các lớp sinh viên triển khai việc bình xét, đề nghị khen thưởng cuối khóa, bao gồm:

Xem chi tiết