Thông báo về Hội diễn nghệ thuật quần chúng Thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2009

          ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH T.P HÀ NỘI             BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP * Số: 16 TB/ĐT   Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2009   THÔNG BÁO V/v tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng Thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2009      Thực hiện kế hoạch số…


          ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH T.P HÀ NỘI           
 BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

*

Số: 16 TB/ĐT

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2009

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng

Thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2009

  

 


Thực hiện kế hoạch số 07 KH/ĐT ngày 17/02/2009 của BCH Đoàn trường về việc tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2009 và kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2009), đồng thời tạo điều kiện để Thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động văn hoá nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu về đời sống tinh thần của tuổi trẻ, Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng TN, HSSV thông báo về Điều lệ Hội diễn như sau:

I. QUY ĐỊNH

1. Chủ đề: Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

2. Đối tượng tham gia

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Trường;

– Các đơn vị dự thi gồm:

+ Liên chi đoàn Khoa Lâm học;

+ Liên chi đoàn Khoa QLTNR&MT;

+ Liên chi đoàn Khoa KT&QTKD;

+ Liên chi đoàn Khoa CBLS;

+ Liên chi đoàn Khoa CĐ&CT;

+ Liên chi đoàn Ban PTDTNT;

+ Các chi đoàn trực thuộc (Viện STR&MT, Khối Phòng và Thư viện, Lý luận Chính trị, Trung tâm Dịch vụ, Trung tâm CNR, 53 DBĐH): giao đ/c Hồ Viết Thành – Bí thư chi đoàn Trung tâm Dịch vụ và đ/c Đỗ Mạnh Hùng – Bí thư chi đoàn Khối Phòng và Thư viện liên kết với các đ/c Bí thư chi đoàn trực thuộc để thành lập Đội.

3. Thể loại dự thi: Ca (hợp xướng, đồng ca, tốp ca, song ca, đơn ca) – Múa – Nhạc – Tiểu phẩm – Thời trang.

4. Thời gian biểu diễn: Mỗi đơn vị dự thi không quá 15 phút. Nếu quá sẽ bị trừ điểm theo nguyên tắc: quá 1 phút trừ 1 điểm; quá 2 phút trừ 2 điểm; quá 3 phút trừ 5 điểm, quá 5 phút cắt phần thi còn lại và trừ 5 điểm.   


5. Phương thức đánh giá điểm tiết mục, điểm toàn đoàn

a. Các tiết mục dự thi được chấm theo thang điểm 10, chính xác đến 01. Điểm tiết mục là điểm trung bình cộng của các giám khảo chấm cho tiết mục.

b. Điểm toàn đoàn của mỗi đơn vị được đánh giá căn cứ vào:

  Chủ đề; sự kết cấu hài hoà của các tiết mục trong chương trình;

– Ấn tượng để lại cho người xem về nghệ thuật, nội dung, hình thức biểu diễn;

– Bằng điểm trung bình cộng của các tiết mục.

6. Khen thưởng: Theo từng thể loại. Tuy nhiên, nếu thể loại chỉ có 1 hoặc ít đơn vị tham gia dự thi, Ban giám khảo căn cứ vào chất lượng nghệ thuật để trao giải hoặc không có giải. Ngoài ra có một số giải đặc biệt khác.

II. ĐĂNG KÝ, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

– Đăng ký tiết mục: ngày 20/3/2009 tại Văn phòng Đoàn trường;

– Ghép nhạc: từ 19h00 ngày 24/3/2009 (theo thứ tự bốc thăm khi đăng ký hoặc họp Ban tổ chức Hội diễn);

– Hội diễn chính thức: từ 19h30 ngày 26/3/2009 tại Hội trường lớn, Trường Đại học Lâm nghiệp.

Nhận thông báo này, đề nghị các liên chi đoàn và chi đoàn trực thuộc triển khai thực hiện để Hội diễn đạt kết quả tốt./.

 

Nơi nhận:

– Các liên chi đoàn;

– Các chi đoàn trực thuộc;

– Tiểu ban Văn nghệ BVT (p/h);

– Lưu: VPĐT.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

 

 

 

 

Nguyễn Vũ Lâm