THÔNG BÁO V/v. Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2010 đợt 2

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:387/TB-ĐHLN-ĐTSĐH Hà Nội, ngày 20  tháng 5 năm 2010 THÔNG BÁO V/v. Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ  năm 2010 đợt 2   Kính gửi:……………………………………………………….. ………………………………………………………………….  …

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:387/TB-ĐHLN-ĐTSĐH

Hà Nội, ngày 20  tháng 5 năm 2010

THÔNG BÁO

V/v. Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ  năm 2010 đợt 2

 


Kính gửi:………………………………………………………..

………………………………………………………………….

 

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tuyển sinh Sau đại học trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2010 như sau:

1. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO:

– Lâm học.

– Kinh tế Nông nghiệp

2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 2 năm

3. CÁC MÔN THI TUYỂN
Thí sinh thi môn Anh văn trình độ B, các môn cơ bản và cơ sở được xác định theo từng ngành học như sau:

TT

Chuyên ngành dự thi

Thi môn cơ bản

Thi môn cơ sở

1

Lâm học

Thống kê sinh học

Nguyên lý lâm sinh

2

Kinh tế Nông nghiệp

Toán kinh tế

Kinh tế chính trị

4. ĐIỀU KIỆN DỰ THI

Điều kiện văn bằng: Có bằng đại học ngành đúng hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng kí dự thi. Nếu có bằng đại học gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi.

* Điều kiện thâm niên công tác:

Thí sinh đăng kí dự thi có bằng đại học đạt loại khá trở lên với ngành tốt nghiệp đúng hoặc phù hợp với ngành dự thi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

– Những trường hợp còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự thi (thâm niên công tác tính từ ngày Hiệu trưởng kí Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày đăng kí dự thi)
5. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN

Những thí sinh được ưu tiên trong tuyển sinh nếu thuộc một trong các đối tượng sau:

1). Đồng bào các dân tộc thiểu số ở những vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. 2). Thương binh, bệnh binh người có thẻ chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh. 3). Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, người có công với cách mạng. 4). Người có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng kí dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc  miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo theo quy định của Chính phủ.

6. HỒ SƠ DỰ THI

1) Đơn xin dự thi (theo mẫu của cơ sở đào tạo);

2) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa phương (đối với người chưa có việc làm).

3) Bản sao (có công chứng) bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học nếu văn bằng không ghi loại tốt nghiệp, bằng thạc sĩ và bảng điểm thạc sĩ (đối với người dự thi đào tạo tiến sĩ).

4) Công văn giới thiệu đi dự thi của Thủ trưởng cơ quan quản lí đối với những người đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước và ngoài nhà nước (không yêu cầu với thí sinh tự do).

5) Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập của một bệnh viện đa khoa.

6) Bản sao (có công chứng) các quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động dài hạn chờ tuyển dụng để chứng nhận thời gian thâm niên công tác.

7) Bản sao (có công chứng) các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có).

8) Bản sao (có công chứng)chứng chỉ bổ sung kiến thức đại học (nếu có).

9) Bốn phong bì dán tem và đề sẵn địa chỉ liên hệ của thí sinh dự thi.

10) Bốn ảnh mầu cỡ 4×6 (ghi rõ họ tên và ngày sinh của thí sinh dự thi).

11) Bản sao (có công chứng) văn bằng, chứng chỉ nếu thuộc diện miễn thi ngoại ngữ.

12) Bản sao (có công chứng) các quyết định của cơ quan có thẩm quyền để chứng minh thí sinh là đối tượng được hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

* Nhà trường chỉ nhận hồ sơ khi có đầy đủ các loại giấy tờ theo yêu cầu và không trả lại hồ sơ sau khi nộp.

Thí sinh khi nộp hồ sơ dự thi mang theo BẰNG + BẢNG ĐIỂM gốc (để đối chiếu)

7. LỆ PHÍ THI TUYỂN VÀ XỬ LÝ HỒ SƠ: khi nộp hồ sơ, thí sinh đóng số tiền 350.000 đồng/hồ sơ (lệ phí xử lý hồ sơ: 50.000 đồng và lệ phí thi tuyển 300.000 đồng)

 8. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  NHẬN HỒ SƠ, THI TUYỂN VÀ HỌC
      Hạn nộp hồ sơ:  từ nay đến hết ngày  30/07/2010

      Thời gian thi tuyển:  dự kiến tháng 8 năm 2010

Nơi nhận hồ sơ:

Khoa Đào tạo Sau đại học, Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mĩ, Hà Nội

– Ban đào tạo, Cơ sở 2 trường Đại học Lâm nghiệp, thị trấn Trảng Bom, Trảng Bom, Đồng Nai.

Địa điểm ôn thi (nếu thí sinh có nguyện vọng):

– Trường Đại học Lâm nghiệp – Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

– Cơ sở 2 trường Đại học Lâm nghiệp, thị trấn Trảng Bom, Trảng Bom, Đồng Nai.

Địa điểm tổ chức thi tuyển :

– Trường Đại học Lâm nghiệp – Xuân Mai ,Chương Mỹ, Hà Nội

9. LỊCH BỔ SUNG KIẾN THỨC: Những thí sinh có nguyện vọng thi Sau đại học vào ngành gần với ngành tốt nghiệp Đại học phải đăng kí  học bổ sung kiến thức trước ngày 30/6/2010

10. THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN HỆ TẠI: 

a) Khoa Đào tạo Sau đại học, Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mĩ, Hà Nội

            Điện thoại:      (04) 33 840 541, (04) 33 608 411             Fax: (04) 33 840 063       

            Email: sdhvfu@gmail.com

b)      Ban Đào tạo, Khoa học và HTQT – Cơ sở 2  ĐHLN, Trảng Bom, Đồng Nai

Điện thoại:      (0613)  922.254              Fax:             (0613)  866.242

 

 

                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

– Như trên                                                                                                 Đã ký

– Bộ GD&ĐT, Bộ NN&PTNT(để báo cáo)

– Lưu VT, khoa ĐTSĐH                                                                 Trần Hữu Viên

­