Thông báo v/v triệu tập thí sinh về ôn thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2013

Trường Đại học Lâm nghiệp triệu tập anh (chị) là thí sinh đã đăng ký ôn thi cao học trình độ thạc sĩ năm 2013 về trường để ôn tập. – Thời gian: Từ ngày 14/9 – 22/9/2013. – Địa điểm: Giảng đường G2. – Khai giảng lớp học: 7h30′ ngày 14/9/2013 tại Phòng 201…

Trường Đại học Lâm nghiệp triệu tập anh (chị) là thí sinh đã đăng ký ôn thi cao học trình độ thạc sĩ năm 2013 về trường để ôn tập.

– Thời gian: Từ ngày 14/9 – 22/9/2013.

– Địa điểm: Giảng đường G2.

– Khai giảng lớp học: 7h30′ ngày 14/9/2013 tại Phòng 201 – Giảng đường G2.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Khoa đào tạo sau đại học.

Trường Đại học Lâm nghiệp,  Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

Điện thoại: 0433 840541 – Fax: 0433 840063 – Website: vfu.edu.vn

Thông báo và lịch ôn thi chi tiết xin xem file đính kèm: