Thông báo V/v triển khai kế hoạch học trực tuyến cho Sinh viên đại học hệ chính qui từ ngày 16/3/2020 của Trường Đại học Lâm nghiệp

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 gây ra; Nhà trường thông báo kế hoạch học tập học kỳ 2, năm học 2019-2020 như sau: Sinh viên đại học hệ chính qui tại cơ sở Hà Nội và Phân hiệu tại tỉnh Đồng Nai thực hiện kế hoạch học trực tuyến bắt đầu từ ngày 16/3/2020; Nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên các hệ khác tiếp tục nghỉ học cho đến khi Nhà trường có thông báo mới; Học sinh THPT Lâm nghiệp thực hiện theo kế hoạch của Sở GD&ĐT TP Hà Nội.