Thông báo v/v tổ chức kỳ học hè tiếng Anh cho sinh viên ở nước ngoài

Nhằm nâng cao trình độ tiếng Anh cho sinh viên, Nhà trường sẽ tổ chức kỳ học hè tiếng Anh cho sinh viên ở nước ngoài. Đây là khóa học tự nguyện, do vậy, sinh viên phải chi trả toàn bộ kinh phí học tập, đi lại, Nhà trường sẽ phối hợp với phía đối…

Nhằm nâng cao trình độ tiếng Anh cho sinh viên, Nhà trường sẽ tổ chức kỳ học hè tiếng Anh cho sinh viên ở nước ngoài. Đây là khóa học tự nguyện, do vậy, sinh viên phải chi trả toàn bộ kinh phí học tập, đi lại, Nhà trường sẽ phối hợp với phía đối tác làm thủ tục có liên quan.

Nội dung và kế hoạch học tập:

  1. Đối tượng: tất cả sinh viên có nhu cầu học tiếng Anh trong dịp nghỉ hè, khuyến khích sinh viên Chương trình tiên tiến;
  2. Thời gian bắt đầu kỳ học: từ ngày 05/7/2014 (Tuy nhiên, sinh viên nào có nguyện vọng học sớm hơn vẫn được);
  3. Địa điểm: Học viện Anh ngữ CLEVERLEARN, Cebu, Philipine
  4. Kinh phí: xem tại bảng 4.1 và 4.2 tại thông báo đính kèm;
  5. Thời gian đăng ký: sinh viên gửi đơn đăng ký về Khoa Đào tạo sau đại học, trước ngày 15/6/2014. Mọi thông tin chi tiết về khóa học xin liên hệ Khoa Đào tạo sđh trường Đại học Lâm nghiệp.

Chi tiết về khóa học;

Thong bao.pdf

Bảng giá các  khóa học 8 tuần:

VFU student – 8 weeks Academic English + Quad room.pdf

VFU student – 8 weeks General English + Quad room.pdf

VFU student – 8 weeks Intensive English + Quad room.pdf

Bảng giá các khóa học 4 tuần:

VFU student – 4 weeks Academic English + Quad room.pdf

VFU student – 4 weeks General English + Quad room.pdf

VFU student – 4 weeks Intensive English + Quad room.pdf

Giới thiệu Celi:

Cleverlearn English Language Institute-Vietnamese.pdf

Student levels-Vietnamese.pdf

Nội dung các khóa học;

General English.pdf

Intensive English.pdf

Methodologies of Teaching English.pdf

application_form.xls

danh sach dang ky.xlsx