Thông báo v.v tổ chức khai giảng khóa 58

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014, Nhà trường thông báo kế hoạch khai giảng khóa 58 (2013-2017) như sau: – Thời gian: 19h30 ngày 02/10/2013 – Địa điểm: Sân đa năng, trường Đại học Lâm nghiệp – Thành phần: Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn trường; Bí thư Đoàn TNCSHCM trường;…

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014, Nhà trường thông báo kế hoạch khai giảng khóa 58 (2013-2017) như sau:

– Thời gian: 19h30 ngày 02/10/2013

– Địa điểm: Sân đa năng, trường Đại học Lâm nghiệp

– Thành phần: Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn trường; Bí thư Đoàn TNCSHCM trường; Trưởng các phòng, ban chức năng; Giám đốc Trung tâm Dịch vụ; Giám đốc Thư viện; Chủ tịch Hội Sinh viên trường; Ban Chủ nhiệm các khoa; Chủ nhiệm các bộ môn; Giám đốc Trung tâm TNHTN và trợ lý các khoa; Cố vấn học tập và toàn thể sinh viên Khóa 58.

Chi tiết thông báo xin xem file đính kèm: