Thông báo. V/v phát bằng thạc sĩ và tiến sĩ

Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức Lễ phát bằng tốt nghiệp Thạc sỹ và tiến sĩ cho các học viên cao học và nghiên cứu sinh tốt nghiệp đợt 2 năm 2012.

Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức Lễ phát bằng tốt nghiệp Thạc sỹ và tiến sĩ cho các học viên cao học và nghiên cứu sinh tốt nghiệp đợt 2 năm 2012.

Thời gian:  9h00,  ngày 14 tháng 12 năm 2012.

Địa điểm:   Phòng họp C, Nhà A2,  Trường Đại học Lâm nghiệp.

Danh sách các học viên được nhận theo theo QĐ đính kèm

File đính kèm 01.QDcapbangCH.pdf

File đính kèm 02.QDtotnghiep18A20

12.pdf