Thông báo v/v nhận đơn chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2013

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo thí sinh có nguyện vọng chấm phúc khảo các môn thi trong kỳ thi tuyển sinh rình độ thạc sĩ năm 2013, đề nghị làm đơn phúc khảo theo mẫu (Có mẫu kèm theo). – Thời gian nhận đơn: Từ 7h00 ngày 09/10/2013 đến 17h00 ngày 23/10/2013. (Trường…

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo thí sinh có nguyện vọng chấm phúc khảo các môn thi trong kỳ thi tuyển sinh rình độ thạc sĩ năm 2013, đề nghị làm đơn phúc khảo theo mẫu (Có mẫu kèm theo).

– Thời gian nhận đơn: Từ 7h00 ngày 09/10/2013 đến 17h00 ngày 23/10/2013. (Trường hợp gửi theo đường bưu điện, Hội đồng sẽ căn cứ vào dấu bưu điện)

– Kinh phí chấm phúc khảo: 30.000 đồng/1môn/1người.

– Nơi nhận đơn: Phòng 205, khoa Đào tạo sau đại học, trường Đại học Lâm nghiệp, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội. Điện thoại: 0433.840.541.

Chi tiết thông báo xin xem file đính kèm:

Mẫu đơn phúc khảo: