Thông báo V/v Khai thác cơ sở dữ liệu trực tuyến Proquest

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:…………./ĐHLN-TV V/v:  Khai thác cơ sở dữ liệu trực tuyến Proquest Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2012                                           Kính gửi:  – Trưởng các đơn vị…

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…………./ĐHLN-TV

V/v:  Khai thác cơ sở dữ liệu trực tuyến Proquest

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2012

                

                         Kính gửi:  – Trưởng các đơn vị trong Trường

                                            – Trưởng các bộ môn

                                            – Các lớp sinh viên

Hiện nay Thư viện Trường Đại học lâm nghiệp đã mua quyền truy cập Cơ sở dữ liệu (CSDL) trực tuyến Proquest.

Proquest là một Bộ CSDL trực tuyến đa ngành, cung cấp các bài báo, tạp chí, luận án dưới dạng tóm tắt hoặc toàn văn.

Proquest cho phép truy cập hơn 13.000 tạp chí (với 8.000 tạp chí toàn văn) và 3.000 báo cáo về lĩnh vực công nghiệp, 45.000 bài mô tả sơ lược về thương mại, 30.000 luận văn, luận án toàn văn. Với các tạp chí, báo cáo luận văn và luận án trên đã tạo nên một bộ sưu tập tạp chí và các ấn phẩm định kỳ cơ bản hoàn chỉnh về tất cả các lĩnh vực với các thông tin cần thiết.

Nhà trường  thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên và các bạn độc giả có nhu cầu sử dụng Proquest truy cập theo địa chỉ:

              http://www.il.proquest.com/pqdweb               

– Account Name:  466NFCGT7D

               – Password:                      welcome

Một số giao diện tìm kiếm cơ bản của CSDL ProQuest:

  Tìm kiếm cơ bản (Basic Search)

  Tìm kiếm nâng cao (Advanced Search)

  Tìm theo thông tin xuất bản (Publication Search), ….

Ngoài ra ProQuest còn có các mục Help, các công cụ trợ giúp và một số tiện ích khác giúp đỡ cho người sử dụng trong quá trình tra cứu tìm tin.

Trong quá trình khai thác CSDL trực tuyến nếu có vướng mắc cần giải đáp độc giả vui lòng liên hệ với bộ phận công nghệ thông tin của Thư viện (Bà Trần Thị Nhâm, số điện thoại 0902171896, địa chỉ email: nhamxm@gmail.com)

Chúc độc giả thành công trong việc khai thác và sử dụng ProQuest!

 

Nơi nhận:                                                                                      KT. HIỆU TRƯỞNG

– Như kính gửi;                                                                             Phó Hiệu trưởng

– Ban Giám hiệu;                                                           

– Ban CNTT (đưa tin trên website);

– Lưu VT, Thư viện.

                                                                                                         Nguyễn Văn Tuấn

 

 
 
 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…………./ĐHLN-TV

V/v:Khai thác cơ sở dữ liệu trực tuyến Forestry Compendium

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2012

                

                         Kính gửi: – Trưởng các đơn vị trong Trường

                                            – Trưởng các bộ môn

                                            – Các lớp sinh viên

Hiện nay Thư viện Trường Đại học lâm nghiệp đã mua quyền truy cập Cơ sở dữ liệu (CSDL) Forestry Compendium của nhà xuất bản nổi tiếng thế giới Springer.

Forestry Compendium  (FC) là trang web toàn diện nhất thế giới cho Thông tin Lâm nghiệp.

Forestry Compendium là một Bộ CSDL trực tuyến về chủ đề lâm nghiệp của nhà xuất bản Springer. kèm them đĩa CD back up dữ liệu từ năm 2005 trở về trước. Chi tiết xem Tổng quan về FC đính kèm.

Nhà trường  thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên và các bạn độc giả có nhu cầu sử dụng FC cập theo địa chỉ:

              http://www.cabi.org/fc               

– Account Name:   daihoc25

               – Password:          nghiep25

Chú ý: Account và Password này chỉ dành cho nội bộ trường, mọi thành viên đều phải có trách nhiệm bảo mật; tuyệt đối không được tự ý cho, tặng hoặc sử dụng vì mục đích thương mại cho các đối tượng khác ngoài trường.

Trong quá trình khai thác CSDL trực tuyến nếu có vướng mắc cần giải đáp độc giả vui lòng liên hệ với bộ phận công nghệ thông tin của Thư viện (Bà Trần Thị Nhâm, số điện thoại 0902171896, địa chỉ email: nhamxm@gmail.com)

Chúc độc giả thành công trong việc khai thác và sử dụng Forestry Compendium!

Nơi nhận:                                                                                      KT. HIỆU TRƯỞNG

– Như kính gửi;                                                                              Phó Hiệu trưởng

– Ban Giám hiệu;                                                           

– Ban CNTT (đưa tin trên website);

– Lưu VT, Thư viện.

 

 

 

 

TỔNG QUAN: FORESTRY COMPENDIUM

– CƠ SỞ DỮ LIỆU TRÍCH YẾU VỀ LÂM NGHIỆP –

 

            Forestry Compendium là Cơ sở dữ liệu trích yếu về lâm nghiệp dưới hình thức một tập hợp những bài viết về chuyên ngành lâm nghiệp duy nhất trên thế giới. Đây được coi là một cơ sở dữ liệu thực sự lý tưởng cho việc hỗ trợ ra quyết định trong việc phát triển nền lâm nghiệp thực tiễn.

Cơ sở dữ liệu này tổng hợp thông tin chọn lọc nhất về các chủng loại cây nhiệt đới, cận nhiệt đới, ôn đới và Bắc cực, những giống cây công nghiệp nổi tiếng đóng vai trò quan trọng với kinh tế vĩ mô, cũng như những giống cây ít được biết đến hơn nhưng quan trọng với từng vùng miền khác nhau.

 

Thông tin sản phẩm:

·                       > 1200 dữ liệu chi tiết các giống cây có giá trị kinh tế cao.

·                       > 750 dữ liệu chi tiết về vật hại, bệnh, cỏ dại.

·                       20.000 loài cây lâm nghiệp trong cơ sở dữ liệu phân loại hình cây CABI’s TREENAMES

·                       > 5500 hình ảnh minh họa.

·                       > 87.000 bài tham khảo, 65.000 có bài tóm tắt từ CAB Abstract

·                       10.000 đầu mục trong bảng chú giải, bao gồm gần 2.000 thuật ngữ về lâm nghiệp được định nghĩa bằng tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Bồ Đào Nha.