Thông báo V/v Khai thác cơ sở dữ liệu trực tuyến Proquest

                                                      Thông báo                              V/v khai thác cơ sở dữ liệu trực tuyến Proquest   Kính gửi: -Trưởng các đơn vị trong Trường                   – Trưởng các bộ môn                   – Các lớp sinh viên Hiện nay Thư viện Trường Đại học lâm nghiệp đã mua quyền truy cập Cơ sở dữ liệu (CSDL)…

                                                      Thông báo
                             V/v khai thác cơ sở dữ liệu trực tuyến Proquest
 
Kính gửi: -Trưởng các đơn vị trong Trường

                  Trưởng các bộ môn

                  – Các lớp sinh viên

Hiện nay Thư viện Trường Đại học lâm nghiệp đã mua quyền truy cập Cơ sở dữ liệu (CSDL) trực tuyến Proquest.

Proquest là một Bộ CSDL trực tuyến đa ngành, cung cấp các bài báo, tạp chí, luận án dưới dạng tóm tắt hoặc toàn văn.

Proquest cho phép truy cập hơn 13.000 tạp chí (với 8.000 tạp chí toàn văn) và 3.000 báo cáo về lĩnh vực công nghiệp, 45.000 bài mô tả sơ lược về thương mại, 30.000 luận văn, luận án toàn văn. Với các tạp chí, báo cáo luận văn và luận án trên đã tạo nên một bộ sưu tập tạp chí và các ấn phẩm định kỳ cơ bản hoàn chỉnh về tất cả các lĩnh vực với các thông tin cần thiết.

Thư viện thông báo tới toàn thể các quý Thầy/cô và các bạn độc giả có nhu cầu sử dụng Proquest truy cập theo địa chỉ:

              http://www.il.proquest.com/pqdweb               

– Account Name:     466NFCGT7D

           – Password:              welcome

Một số giao diện tìm kiếm cơ bản của CSDL ProQuest:

  Tìm kiếm cơ bản (Basic Search)

  Tìm kiếm nâng cao (Advanced Search)

  Tìm theo thông tin xuất bản (Publication Search), ….

Ngoài ra ProQuest còn có các mục Help, các công cụ trợ giúp và một số tiện ích khác giúp đỡ cho người sử dụng trong quá trình tra cứu tìm tin.

Trong quá trình khai thác CSDL trực tuyến nếu có vướng mắc cần giải đáp độc giả vui lòng liên hệ với bộ phận công nghệ thông tin của Thư viện (Bà Trần Thị Nhâm, số điện thoại 090271896, địa chỉ email: nhamxm@gmail.com)

Chúc độc giả thành công trong việc khai thác và sử dụng ProQuest!

 

Nơi nhận:                                                                                   KT. HIỆU TRƯỞNG

– Như kính gửi;                                                                             Phó Hiệu trưởng

– Ban Giám hiệu;                                                     

– Ban CNTT (đưa tin trên website);

– Lưu VT, Thư viện.

                                                                                                 Nguyễn Văn Tuấn