Thông báo v/v hoàn thành các môn học trước khi bảo vệ luận văn thạc sĩ

Để chuẩn bị cho đợt bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 19B (2011-2013), khoa Đào tạo sau đại học thông báo tới các học viên chưa học các môn học thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ các chuyên ngành, khẩn trương làm thủ tục học và hoàn thành các môn học trước ngày…

Để chuẩn bị cho đợt bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 19B (2011-2013), khoa Đào tạo sau đại học thông báo tới các học viên chưa học các môn học thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ các chuyên ngành, khẩn trương làm thủ tục học và hoàn thành các môn học trước ngày 20/10/2013.

Các học viên liên hệ với khoa Đào tạo sau đại học theo địa chỉ:

Khoa Đào tạo sau đại học, trường Đại học Lâm nghiệp.

Xuân Mai – Chương Mỹ – Hà Nội.

Điện thoại: 0433 840541; Email: sdhvfu@gmail.com.

Chi tiết thông báo xin xem file đính kèm:

Thong_bao_hoc_bo_sung_mon_hoc0001.pdf