Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ đợt 1, năm 2024

Căn cứ Thông tư số 23/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ;
Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 08/11/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp về việc ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường ĐHLN;
Căn cứ Nghị quyết số 14/HĐT-NQ ngày 04/01/2024 của Hội đồng trường ĐHLN tại Phiên họp thường kì quý IV năm 2023;

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 1, năm 2024, như sau:

1. Thời gian và hình thức tuyển sinh

a) Thời gian tuyển sinh: Từ tháng 1 đến tháng 3/2024.

b) Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

2. Chuyên ngành tuyển sinh

TTChuyên ngànhMã sốChỉ tiêu
1Lâm sinh962020510
2Điều tra và quy hoạch rừng962020810
3Kỹ thuật cơ khí952010310
4Kỹ thuật chế biến lâm sản954900110
5Quản lý tài nguyên rừng962021110
6Kinh tế nông nghiệp962011510
 Tổng chỉ tiêu 60

3. Điều kiện dự tuyển: Đáp ứng theo Điều 7 của Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại trường Đại học Lâm nghiệp ban hành theo Quyết định số 1909/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 08/11/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp.

4. Quy định về việc đánh giá, phân loại thí sinh: Do Tiểu ban chuyên môn xét tuyển NCS và Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Lâm nghiệp thực hiện theo quy định hiện hành.

5. Hồ sơ dự tuyển (02 bộ), gồm:

      a) Đơn xin dự tuyển (có mẫu);

      b) Bản sao (có công chứng) gồm: bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học, bằng thạc sĩ và bảng điểm thạc sĩ;

      c) Minh chứng kinh nghiệm nghiên cứu;

      d) Lý lịch khoa học (có mẫu);

      e) Sơ yếu lý lịch;

      f) Bản sao căn cước công dân.

      g) Bản sao (có công chứng) văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ;

       h) Dự thảo đề cương nghiên cứu (07 bộ);

      j) Dự kiến kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa;

      k) Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức);

      l) Giấy công nhận văn bằng nước ngoài của Cục Quản lý lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (đối với văn bằng do nước ngoài cấp);

      m) Ảnh mầu nền trắng cỡ 2×3 của người dự tuyển (4 ảnh, ghi rõ họ tên và ngày sinh của người dự tuyển trên phong bì đựng ảnh);

      n) Bản cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của Nhà trường (đóng học phí; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sỹ).           

Tải mẫu hồ sơ tại website sdh.vnuf.edu.vn hoặc mã QR :

6. Thời gian nhận hồ sơ, xét tuyển, công bố kết quả, khai giảng:

6.1. Thời gian nhận hồ sơ:

– Đến hết ngày 15/3/2024.

– Trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

6.2. Thời gian xét tuyển: Dự kiến đến tháng 3,4/2024.

6.3. Thời gian công bố kết quả: Dự kiến 3,4/2024.

6.4. Khai giảng khóa học: Dự kiến tháng 4/2024.

6.5. Lệ phí đăng ký và dự tuyển: 3.500.000 đồng/thí sinh

7. Học phí: Theo quy định hiện hành của Trường Đại học Lâm nghiệp.

8. Địa chỉ liên hệ:          

Phòng Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội. Điện thoại: (024)33 840541;   

Kèm theo Thông báo số:  26/TB-ĐHLN-ĐTSĐH, ngày 11 tháng 01 năm 2024