Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2013

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ  NĂM 2013 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP           Trường Đại học Lâm nghiệp xin thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2013 như sau: 1- Các chuyên ngành tuyển sinh TT Chuyên ngành dự thi Mã số 1 Lâm sinh 62 62 02 05…

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ  NĂM 2013

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 

        Trường Đại học Lâm nghiệp xin thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2013 như sau:

1- Các chuyên ngành tuyển sinh

TT

Chuyên ngành dự thi

Mã số

1

Lâm sinh

62 62 02 05

2

Điều tra và quy hoạch rừng

62 62 02 08

3

Kỹ thuật cơ khí

62 52 01 03

4

Kỹ thuật chế biến lâm sản

62 54 03 01

       Hình thức thi: xét tuyển

2- Kế hoạch tuyển sinh

     Thời gian nhận hồ sơ : từ 17/6/2013 đến 17h00 ngày 30/8/2013

     Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ:           

 Khoa Đào tạo sau đại học, trường ĐHLN, Xuân Mai, Chương Mĩ, Hà Nội

     Thời gian dự kiến xét tuyển:  tổ chức trong 2 tuần, từ 30/9/2013 đến 13/10/2013

     Địa điểm xét tuyển

Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mĩ, Hà Nội

3- Liên hệ

Các thông tin chi tiết xin xem trên Mục Thông tin tuyển sinh, Cổng thông tin Trường Đại học Lâm

nghiệp  www.vfu.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp với các địa chỉ sau để được giải đáp:

 Khoa Đào tạo sau đại học, trường Đại học Lâm nghiệp,  Xuân Mai, Chương Mĩ, Hà Nội

            Điện thoại:      (04) 33 840 541,  Fax: (04) 33 840 063 ; Email: sdhvfu@gmail.com