Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2016, đợt 1

Đính kèm: – Quyết định V/v Quy định Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và ngành khác; Danh mục môn học bổ sung kiến thức; Các môn thi để dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Lâm nghiệp.

Đính kèm:

– Quyết định V/v Quy định Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và ngành khác; Danh mục môn học bổ sung kiến thức; Các môn thi để dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Lâm nghiệp.