Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2014 đợt 2

File đính kèm: 1. Quyết định về việc quy định môn cốt lõi, tối thiểu và tương đương ở bậc đại học để dự thi QD488.pdf 2. Quyết định về việc ban hành "Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp và ngành gần trong thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ" QD 775.pdf

File đính kèm:

1. Quyết định về việc quy định môn cốt lõi, tối thiểu và tương đương ở bậc đại học để dự thi

2. Quyết định về việc ban hành "Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp và ngành gần trong thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ"