Thông báo tuyển sinh SĐH trình độ Thạc sỹ đơt 1 năm 2011

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:1086 /TB-ĐHLN-ĐTSĐH Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2010 THÔNG BÁO TUYỂN SINH SĐH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ  Đợt 1 năm 2011   Thực hiện Quyết định số…

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:1086 /TB-ĐHLN-ĐTSĐH

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2010

THÔNG BÁO TUYỂN SINH SĐH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

Đợt 1 năm 2011

 

Thực hiện Quyết định số 45/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/8/2008 về việc ban hành “Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ“, và Thông tư số 08/2009/TT-BGDĐT ngày 21/4/2009  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ  ban hành kèm theo Quyết định số 45/2008/QĐ- BGD&ĐT ngày 05/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2011 như sau:

1. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO:
Tuyển sinh chuyên ngành đào tạo thạc sĩ gồm:

– Lâm học.

– Kinh tế Nông nghiệp

– Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng

– Kỹ thuật máy, thiết bị và công nghệ gỗ, giấy

– Kỹ thuật máy và thiết bị cơ giới hóa nông lâm nghiệp

2. CÁC MÔN THI TUYỂN
Thí sinh thi môn Anh văn trình độ B, các môn cơ bản và cơ sở được xác định theo từng ngành học như sau:

TT

Chuyên ngành dự thi

Thi môn cơ bản

Thi môn cơ sở

1

Lâm học

Thống kê sinh học

Nguyên lý lâm sinh

2

Kinh tế Nông nghiệp

Toán kinh tế

Kinh tế chính trị

3

Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng

Thống kê sinh học

Đa dạng sinh học

4

Kĩ thuật máy, thiết bị và công nghệ gỗ, giấy

Toán cao cấp

Khoa học gỗ

5

Kĩ thuật máy và thiết bị cơ giới hóa nông lâm nghiệp

Toán cao cấp

Cấu tạo máy động lực

3. ĐIỀU KIỆN DỰ THI

Điều kiện văn bằng: Có bằng đại học ngành đúng hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng kí dự thi. Nếu có bằng đại học gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi.

* Điều kiện thâm niên công tác:

Thí sinh đăng kí dự thi có bằng đại học đạt loại khá trở lên với ngành tốt nghiệp đúng hoặc phù hợp với ngành dự thi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

– Những trường hợp còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự thi (thâm niên công tác tính từ ngày Hiệu trưởng kí Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày đăng kí dự thi)

* Điều kiện khác: Đối với thí sinh là công chức phải thực hiện và đáp ứng theo Nghị định 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức

4. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN

Những thí sinh được ưu tiên trong tuyển sinh nếu thuộc một trong các đối tượng sau:

1). Đồng bào các dân tộc thiểu số ở những vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. 2). Thương binh, bệnh binh người có thẻ chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh. 3). Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, người có công với cách mạng. 4). Người có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng kí dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc  miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo theo quy định của Chính phủ.

5. HỒ SƠ DỰ THI

1) Đơn xin dự thi (theo mẫu của cơ sở đào tạo);

2) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa phương (đối với người chưa có việc làm).

3) Bản sao (có công chứng) bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học nếu văn bằng không ghi loại tốt nghiệp, bằng thạc sĩ và bảng điểm thạc sĩ (đối với người dự thi đào tạo tiến sĩ).

4) Công văn giới thiệu đi dự thi của Thủ trưởng cơ quan quản lí đối với những người đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước và ngoài nhà nước (không yêu cầu với thí sinh tự do).

5) Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập của một bệnh viện đa khoa.

6) Bản sao (có công chứng) các quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động dài hạn chờ tuyển dụng để chứng nhận thời gian thâm niên công tác.

7) Bản sao (có công chứng) các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có).

8) Bản sao (có công chứng)chứng chỉ bổ sung kiến thức đại học (nếu có).

9) Bốn phong bì dán tem và đề sẵn địa chỉ liên hệ của thí sinh dự thi.

10) Bốn ảnh mầu cỡ 4×6 (ghi rõ họ tên và ngày sinh của thí sinh dự thi).

11) Bản sao (có công chứng) văn bằng, chứng chỉ nếu thuộc diện miễn thi ngoại ngữ.

12) Bản sao (có công chứng) các quyết định của cơ quan có thẩm quyền để chứng minh thí sinh là đối tượng được hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

* Nhà trường chỉ nhận hồ sơ khi có đầy đủ các loại giấy tờ theo yêu cầu và không trả lại hồ sơ sau khi nộp.

Thí sinh khi nộp hồ sơ dự thi mang theo BẰNG + BẢNG ĐIỂM gốc (để đối chiếu)

 6. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  NHẬN HỒ SƠ, THI TUYỂN VÀ HỌC
      Hạn nộp hồ sơ:  từ nay đến hết ngày  15/01/2011

      Thời gian thi tuyển:  dự kiến tháng 2 năm 2011, lịch cụ thể mời thí sinh theo dõi tại Website của trường: http://vfu.edu.vn

Nơi bán túi mẫu hồ sơ và nhận hồ sơ đăng kí dự thi:

Khoa Đào tạo sau đại học, trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mĩ, Hà Nội

Ban Đào tạo – Cơ sở 2 trường Đại học Lâm nghiệp,Trảng Bom, Đồng Nai.

Địa điểm ôn thi (Dành cho những thí sinh có nhu cầu ôn luyện):

          Trường Đại học Lâm nghiệp – Xuân Mai, Hà Nội

          Cơ sở 2 Trường Đại học Lâm nghiệp – Trảng Bom – Đồng Nai

Địa điểm tổ chức thi tuyển :

– Trường Đại học Lâm nghiệp – Xuân Mai – Chương Mỹ – Hà Nội

– Cơ sở 2 Trường Đại học Lâm nghiệp – Trảng Bom – Đồng Nai

7. LỊCH BỔ SUNG KIẾN THỨC: Những thí sinh có nguyện vọng thi tuyển sinh sau đại học vào ngành gần với ngành tốt nghiệp Đại học phải đăng kí  học bổ sung kiến thức trước ngày 30/12/2010 tại nơi nộp hồ sơ

8. THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN HỆ TẠI: 

a)      Khoa Đào tạo Sau đại học, Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mĩ, Hà Nội

             Điện thoại:     (04) 33 840 541, (04) 33 608 411             Fax: (04) 33 840 063       

b)      Ban Đào tạo – Cơ sở 2 trường Đại học Lâm nghiệp, Trảng Bom, Đồng Nai

Điện thoại:      (0613)  922.254              Fax:             (0613)  866.242

 

 

                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

-Các cơ quan, sở, ban, ngành

-Cá nhân

-Bộ Giáo dục và Đào tạo (để báo cáo)

-Bộ Nông nghiệp và PTNT (để báo cáo)

-Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng

-Lưu VT, Khoa ĐTSĐH