THÔNG BÁO TUYỂN SINH SĐH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ Đợt 2 năm 2011

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:    631    /TB-ĐHLN-ĐTSĐH Hà Nội, ngày   6       tháng  7      năm 2011 THÔNG BÁO TUYỂN SINH SĐH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ  Đợt 2 năm 2011   Thực hiện Thông tư…

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:    631    /TB-ĐHLN-ĐTSĐH

Hà Nội, ngày   6       tháng  7      năm 2011

THÔNG BÁO TUYỂN SINH SĐH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

Đợt 2 năm 2011

 

Thực hiện Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2011 như sau:

1. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO:
Tuyển sinh chuyên ngành đào tạo thạc sĩ gồm:

– Lâm học.

– Kinh tế Nông nghiệp

– Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng

– Kỹ thuật máy, thiết bị và công nghệ gỗ, giấy

– Kỹ thuật máy và thiết bị cơ giới hóa nông lâm nghiệp

2. CÁC MÔN THI TUYỂN
Thí sinh thi môn Anh văn trình độ B, các môn cơ bản và cơ sở được xác định theo từng ngành học như sau:

TT

Chuyên ngành dự thi

Thi môn cơ bản

Thi môn cơ sở

1

Lâm học

Thống kê sinh học

Sinh thái rừng (Nguyên lý lâm sinh cũ)

2

Kinh tế Nông nghiệp

Toán kinh tế

Kinh tế chính trị

3

Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng

Thống kê sinh học

Đa dạng sinh học

4

Kĩ thuật máy, thiết bị và công nghệ gỗ, giấy

Toán cao cấp

Khoa học gỗ

5

Kĩ thuật máy và thiết bị cơ giới hóa nông lâm nghiệp

Toán cao cấp

Cấu tạo máy động lực

3. ĐIỀU KIỆN DỰ THI

3.1.Về văn bằng  và học bổ sung kiến thức: 

a) Thí sinh có bằng đại học ngành đúng và ngành phù hợp với ngành đăng ký dự thi được thi ngay sau khi tốt nghiệp.

b) Thí sinh có bằng đại học gần với ngành đăng ký dự thi: phải học bổ sung kiến thức (căn cứ bảng điểm đại học để xem xét cụ thể).

3.2.Về thâm niên công tác:

– Thí sinh có bằng đại học ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp

– Thí sinh có bằng đại học ngành gần phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi, tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

Danh mục các ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần xem ở Website: www.vfu.edu.vn

4. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN

Những thí sinh được ưu tiên trong tuyển sinh nếu thuộc một trong các đối tượng sau:

1. Đối tượng:

a) Ng­ười có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo;

b) Th­ương binh, bệnh binh ng­ười có giấy chứng nhận được hư­ởng chính sách như­ thương binh;

c) Con liệt sĩ;

d) Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với cách mạng;

đ) Ng­ười dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

e) Con nạn nhân chất độc màu da cam;

2. Các đối t­ượng đ­ược ­ưu tiên theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc biệt phái công tác của cấp có thẩm quyền.

3. Chính sách ưu tiên:

a) Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng một điểm vào kết quả thi (thang điểm 10) cho môn cơ bản và 10 điểm (thang điểm 100) vào môn thi ngoại ngữ;

b) Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.

 5. HỒ SƠ DỰ THI

1) Đơn xin dự thi (theo mẫu của trường Đại học Lâm nghiệp);

2) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa phương.

3) Bản sao (có công chứng) bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học.

4) Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập của một bệnh viện đa khoa.

5) Bản sao (có công chứng) các quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động dài hạn chờ tuyển dụng để chứng nhận thời gian thâm niên công tác (nếu có).

6) Bản sao (có công chứng) các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có).

7) Bản sao (có công chứng)chứng chỉ bổ sung kiến thức đại học (nếu có).

8) Bốn phong bì dán tem và đề sẵn địa chỉ liên hệ của thí sinh dự thi.

9) Bốn ảnh mầu cỡ 4×6 (ghi rõ họ tên và ngày sinh của thí sinh dự thi).

10) Bản sao (có công chứng) văn bằng, chứng chỉ nếu thuộc diện miễn thi ngoại ngữ (nếu có).

11) Bản sao (có công chứng) các quyết định của cơ quan có thẩm quyền để chứng minh thí sinh là đối tượng được hưởng lương từ ngân sách nhà nước (nếu có).

* Nhà trường chỉ nhận hồ sơ khi có đầy đủ các loại giấy tờ theo yêu cầu và không trả lại hồ sơ sau khi nộp.

* Thí sinh khi nộp hồ sơ dự thi mang theo BẰNG + BẢNG ĐIỂM gốc (để đối chiếu)

 6. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  NHẬN HỒ SƠ, THI TUYỂN VÀ HỌC
      Hạn nộp hồ sơ:  đến hết ngày  31/8/2011.

      Thời gian thi tuyển:  dự kiến vào các ngày 23,24,25/9/2011, lịch thi cụ thể, mời thí sinh theo dõi tại Website của trường: www.vfu.edu.vn

Nơi bán túi mẫu hồ sơ và nhận hồ sơ đăng kí dự thi:

 Khoa Đào tạo sau đại học, trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Địa điểm ôn thi (Dành cho những thí sinh có nhu cầu ôn luyện):

Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Địa điểm tổ chức thi tuyển :

Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

7. LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC: Những thí sinh có nguyện vọng thi tuyển sinh sau đại học vào ngành gần với ngành tốt nghiệp Đại học phải hoàn thành việc học bổ sung kiến thức trước ngày 15/9/2011.

8. THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN HỆ TẠI: 

Khoa Đào tạo sau đại học, Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

             Điện thoại:       (04) 33 840 541, (04) 33 608 411             Fax: (04) 33 840 063

 

                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

– Các cơ quan, sở, ban, ngành                                                                           Đã ký

– Cá nhân

– Bộ Giáo dục và Đào tạo (để báo cáo)

– Bộ Nông nghiệp và PTNT (để báo cáo)

– Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng                                                           Trần Hữu Viên

– Lưu VT, Khoa ĐTSĐH